„Viimasel ajal on palju arutatud, kas kõlbab olla uhke selle üle, et olen eestlane. Arutelu laieneb ka kõikidele teistele rahvustele. Meile kõigile on meie identiteet hästi tähtis," lausus president oma sõnavõtus. "Meil on palju üritusi, kus näitame uhkusega seda, mida tähendab Eesti kultuur ja teised rahvad näitavad uhkusega oma pärimuskultuuri. Kujundame kõik koos Eesti mustrit sel sajandil ühes selle keelelise ja kultuurilise kirevusega."

Tänasele kohtumisele oli kokku tulnud 110 inimest 40 organisatsioonist. Esindatud olid vene, valgevene, ukraina, armeenia, aseri, poola, tatari, ingerisoome, mordva, baškiiri, kabardiini, eesti ja teised rahvused. Sõlmiti kultuuritutvusi ning arutleti selle üle, kuidas senisest enam panustada Eesti riigi arengusse.

Integratsiooni Sihtasutuse partnerlussuhete valdkonna juhi Kristina Pirgopi sõnul pole nii mastaapset eesti ja vähemusrahvuste katusorganisatsioonide kohtumist Eestis seni toimunudki.

„Huvi sellise kohtumise vastu on tuntud korduvalt, sestap otsustasimegi üheskoos kultuuriministeeriumi ja Eesti Folkloorinõukoguga asja ära teha," rääkis Pirgop. "Miks peaks iga katusorganisatsioon hoidma omaette, kui kohtumised teistest kultuuridest inimestega võiks olla suurepäraseks kasvulavaks uutele ideedele ja ettevõtmistele."