Pettai korraldas aastaid Keskerakonna valimiskampaaniaid ja kuna valimised on kallid, siis tegeles ta ka nende jaoks raha hankimisega. Kohtuprotsessi seniste materjalide kohaselt oli Keskerakonnal 2014. aasta teises pooles ja 2015. aasta talvel enne riigikogu valimisi pidev rahahäda, mille lahendamiseks prooviti igal moel raha kokku ajada. Raha pidigi minema Pettaile, et too saaks Keskerakonnale reklaami teha.

Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus kirjeldas oma süüdistuskõnes Pettai rolli järgmiselt:

Lisaks joonistub reklaamiasjast välja (nt P. Pettai ütlused), et Tallinna linna rahalisi vahendeid ja Keskerakonna rahalisi vahendeid ei suudetud hoida lahus, ei tehtud enam vahet linnapea ja erakonna esimehe kohal ning linnapea koha hoidmise eesmärk oli pigem erakonna toetuse kasvatamine, erakonnale toetuste otsimises ning selle huvides ametialaste ülesannete täitmine. Seega on selline tegevus oma põhiolemuselt olnud suunatud avaliku võimu seadusliku toimimise kahjustamisele.

Teises kohas: MTÜ-le Eesti Keskerakond E. Savisaare esinduses on esitatud süüdistus P. Pettai ning K. Kallo kaasaaitamisel H. Tederilt Keskerakonnale suures ulatuses keelatud annetuse vastuvõtmises.

Ja veel: Kohtumisel esitas E. Savisaar H. Tederile omapoolse soovi ametiseisundi kasutamise eest, nimelt oli E. Savisaar valmis oma ametiseisundit kasutama ning korraldama kinnistute vahetuse, kui vastutasuna annab Hillar Teder Keskerakonnale valimiste tarbeks raha. Eeltoodust tulenevalt andiski H. Teder MTÜ-le Keskerakond vara, korraldades oma pojale Rauno Tederile kuuluva Retail Real Estate OÜ poolt 275 000 euro ülekandmise Paavo Pettaiga seotud ettevõttele Midfield OÜ, kes kasutas kõnealust summat Keskerakonna kampaaniaarvete eest tasumiseks.

17.02.2015 toimus E. Savisaare ning H. Tederi vahel uus kohtumine, mille käigus H. Teder kordas omapoolset palvet, ning E. Savisaar, vastutasuna Keskerakonnale 275 000 euro andmise eest, lubas korraldada kõnealuste kinnistute vahetuse. Keelatud annetuse episoodis esitatud süüdistuse kohaselt E. Savisaar, H. Teder ning P. Pettai leppisid kokku H. Tederi poolt Keskerakonnale erakonnaseaduse § 122 lg 3 mõttes keelatud annetuse tegemises, varjates asjaolu, et laenulepingu sõlmimine MTÜ-ga Eesti Keskerakond ei vasta erakonnaseaduses sätestatud erakonnale laenu andmise tingimustele, kuivõrd laenuandja ei olnud krediidiasutus.

Pettai tunnistus: Pettai rääkis, et Savisaart tunneb aastast 1996, suhted on kogu aeg olnud head. Aastatel 1996-2015 tegi ta Keskerakonnale reklaami. Keskerakonnas tegeles ta reklaami, turunduse, avalike suhetega. Pettai oli seotud 18 valimiskampaaniaga.

Keskerakonna rahaline seis aastatel 2010-2015 oli väga keeruline. 2010 oli võlg 38 miljonit krooni. Rahaline seis oli kogu aeg väga raske. Savisaare, Keskerakonna finantssekretär Kalev Kallo ja peasekretär Priit Toobaliga oli ta suhelnud erakonna rahastamisest.

Kui kampaaniad tulid, olid eelnevad võlad tasumata, erakond ei saanud kampaaniasse siseneda, kui vanad võlad olid tasumata. Pettaile tekitas see probleemi, sest tema vastutas meediakampaaniate eest, aga meediakanali nõudsid Pettailt ettemaksu.

2011. aastal oli ta Sveitsi rahaga seotud nii, et kevadel oli riigikogu valimiskampaania, aga Keskerakonna seis oli väga keeruline. Pangast laenu ei saanud, ühel hetkel ütles Savisaar, et ühest välismaa fondist nimega Arsai Investment saab raha, sest sinna on raha kogunenud. Savisaar lubas seda raha valimiskampaaniaks.

470 000 eurot oli summa, mis saadi Arsaist. Pettale väljastati sellekohane tšekk. Tšekki sai kasutada tagatisena, Pettai sõitis Luksemburgi, CSV panka ja sai tšeki tagatise vastu laenu. Hiljem tšekk lunastati panga poolt ja Pettai maksis 470 000 pealt tulumaksu. Korraldused sai Savisaarelt. Raha läks Keskerakonna kampaania rahastamiseks.

Samal ajal oli Keskerakond saanud päranduseks ühe maja Tartus. Toobal pakkus, et Pettai võiks maja osta. Pettai ostis selle 250 000 euro eest, siis tekkis Keskerakonnal vahendeid kampaania jaoks.

Kui Hillar Teder hakkas admiraliteedi basseini ääres kinnisvara arendama, kutsuti Pettai sinna turundust tegema. Enne 2015. aasta riigikogu valimisi laenas Tederi poeg Pettai firmale 275 000 eurot, teades, et raha läheb Keskerakonna kampaania rahastamiseks.

Hillar Teder pidi oma laenatud 275 000 eurot tagasi saama 2015. aasta lõpus, aga Keskerakond jäi Pettaile võlgu ja nii ei saanud ka Teder oma raha tagasi. Keskerakond väidab Pettai sõnul, et pole Pettaile võlgu, sest garantiikirjad olid mõeldud 2017. ja 2019. aasta kampaaniate kulude katteks. Pettai sõnul pole Keskerakonna tõlgendus garantiikirjadest õige.

2. detsembril 2014 kirjutasid Pettai ja Toobal alla kahele garantiikirjale Keskerakonnaga, sest Keskerakonnal olid Pettai ees suured võlad. Riskid olid Pettaile väga suured ja ta ei tahtnud lisakohustusi võtta. Toobal tegi ettepaneku garantiikirjad alla kirjutada. Garantiikirjasid oli kaks, kokku 730 000 euro eest. Pettai eeldas, et garantiikirjas on kooskõlastatud Savisaarega. Toobal rääkis, et räägib juhatusega läbi.

Augustis 2014 planeeriti 700 000 Keskerakonna valimiskampaania kuludeks. Valimiskampaania tehti, aga jäi teistele erakondadele mahuliselt alla.

Pettai oli seotud ka 2013. aasta kohalike valimiste eelsete teavituskampaaniatega. Kampaaniat juhtinud Pettai valmistas ette terve hulga valimisreklaame.

Pettai oli sisuliselt linnapea Savisaare konsultant, eriti just erinevate teavitustegevuste ja kommunikatsiooniga seoses. Linnaga olid eraldi projektid, linn tegi pidevalt erinevat teavitustööd. Linn tahtis inimesi kaasa tõmmata oma erinevatesse projektidesse.

Koosolekutel Savisaare kabinetis arutati ka teavituskampaaniaid. Teatud sõnumid kattusid valimiskampaania sõnumitega. Linnavalitsus on poliitiline, Keskerakonna programm oli ka linna programm, seetõttu need sõnumid ja kattusid.

Pettai ütles, et lähtus sellest, et kõige tugevam sõnumi kandja on kõige tuntum isik. Ta lähtus arvamusliidri kontseptsioonist. Tallinnas on selleks Edgar Savisaar ja seejärel järgnevad isikud. Idee tuli Pettailt, aga Savisaar kinnitas selle.

Pettai sõnul nägid nad linnavalitsuses, et linnavalitsuse koosseis võib valimiste järel muutuda 100 protsenti. Tekkis sõnumi kattuvus. Kindlasti oli Savisaar see, kes oli samal koosolekul linnapea ja erakonna esimees. Kuna Keskerakond oli linnas pikalt võimul, siis oli linna programmi ja Keskerakonna programmi vahel suur kattuvus.

Nad kõik lootsid valimisedule, rääkis Pettai kohtumistest linnavalitsuses.

Uue mänguväljaku kampaania igasse lasteaeda tuli peale seda, kui üks laps lasteaias mänguväljakul surma sai. Pettai juhtis 2012 Savisaare tähelepanu, et sellest kujuneb valimistel probleem. Pettai ütles, et mänguväljakud tuleb korda teha ja kui nad on korda tehtud, siis tuleks selle peale teha ka kommunikatsioonikampaania. Pettai leidis, et suhelda tuleks lasteaedade ja lapsevanematega, vaadata, milliseid mänguväljakuid on vaja. Peale seda soovitas ta teha teavituskampaania televisioonis. Teavituskampaania pidi Pettai visiooni kohaselt algama siis, kui lasteaedade projekt valmis sai. Kuna lasteaiaprogramm valmis enne valimisi, algas siis teavituskampaania. Reklaamid pandi Kanal 2, TV3 ja PBKsse. Reklaamiklipis teavitati, et kõik 130 laste mänguväljakut renoveeritud ja luuakse uusi lasteaiakohti.

Savisaar oli reklaamis, kuna ta oli linna kõneisik ja tema selle kampaania käivitas. Ettepaneku Savisaar reklaami panna tegi Pettai. Rahastati klippi linna eelarvest.

Pettai ütles, et tema hinnangul oli parim lahendus Savisaare näo kasutamine linna teavituskampaaniates, sest Savisaar oli linnapea.

Teine klipp oli Tallinna maratoni klipp 2013. Kevadel 2013 kutsiti teda koosolekule, kus olid spordiameti inimesed ja Savisaar. Räägiti Tallinna maratonist, mida Tallinn toetab. Sponsor oli SEB pank, aga linn tahtis seda üle võtta ja teha oma ürituseks.

Suvel valmis klipp. Enne maratoni toimusid erinevad treeningud, kuhu inimesi kutsuti. Klipp kutsus inimesi treeningutel osalema. Treeninguteklipis oli Savisaar. Keskerakonnal polnud sarnast valimisklippi, sõnumi kattuvust ei olnud. Maratoniklipi stsenaariumi tegi Pettai, see esitati Savisaarele. Klipp oli eetris augustis, maraton oli septembris.

Kolmas klipp, mille kohta prokurör Pettailt aru päris, oli Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti tellitud eakatele suunatud teenuste teemaline reklaamklipp. Sellest käisid läbi mitmed linnavalitsuse liikmed. Selle puhul meenutas Pettai, et vähemalt ühe korra oli ametnikel tõesti küsimus, kas selle tekst ei lähe liiga poliitiliseks.

Keskerakonna kampaaniakoosolekutel tulid jutuks ka linna teavitustegevused, meenutas Pettai. Anti ülevaade linna teavitustegevustest. Linna ja erakonna tegevused olid omavahel seotud.

Prokurör Evestus luges ette lõigu ülekuulamise protokollist. Selles rääkis Pettai, et nii maratoni kui lasteaedade projekti saab siduda ka kohalike valimiste kampaaniaga. Pettai nõustus kohtusaalis, et kui ta nii rääkis, siis ilmselt nii oli ka.

Edgar Savisaare kaitsja Oliver Nääsi küsimustele vastates ütles Pettai, et kõik kolm Tallinna reklaami väljendasid ka Tallinna linna huve. Lasteaedade reklaami sõnumid olid, et 130 lasteaial on renoveeritud mänguväljakud ja luuakse uued lasteaiakohad. Maratonireklaam kutsus inimesi üles osalema reklaamides. Eakate reklaamis soovis linn reklaamida viite teenust. Valimistele suunatud propagandistlikku sõnumit ei olnud, sest ei kutsutud üles kedagi valima.

Garantiikirjade kohta ütles Toobal, et kooskõlastab selle juhatusega. Savisaare nime ei Toobal ei maininud.

Hillar Tederi kaitsja Toomas Vaher küsis Midfieldi majandustegevuse kohta. Pettai ütles, et kliente oli 5-6, 2014. aastal oli Keskerakonna maht 30-50 protsenti. Keskerakond polnud korralik arvete tasuja, Midfieldi pani see ülikeerulisse olukorda, kogu aeg oli võlgnevus kellelegi, kogu aeg pidi tegema suuri jõupingutusi, et olukorda kontrolli all oleks. Keskerakonnale teenuse osutamine oli kasumlik, aga kogu aeg tuli maksmata arveid peale ja ahelat ei saanud katkestada. Kogu aeg üritati võlgnevused klaariks saada, aga kunagi ei jõutud.

Midfield võttis laenu ja vahel lahendas teiste klientide arvelt, vahel võttis ka laenu.

2013. aastal tegi koostööd suhtekorraldusfirma Marimarkiga, mis aitas finantseerida Keskerakonna valimiskampaaniat. Marimark tasus reklaamid ja kokkulepe oli, et kui Keskerakond on Pettaile tasunud, maksab Pettai Marimarkile võlad tagasi. 2014. aastal oli võlgade tasumine alguses hea, peaaegu kõik maksti tagasi, üles jäi vaid 45 000 eurot.

Pettai tuletas Keskerakonnale kogu aeg võlgnevusi meelde ja tegi maksegraafikuid. Koostöö Marimarkiga oli Midfieldile majanduslikult kasulik.

Pettai ütles, et Hillar Tederi soovist Kadriorus kinnistuid vahetada tema midagi ei teadnud. 2014. aasta sügisel oli Midfieldi rahaline seis keeruline, aga ettevõte tegutses. Pettai üritas hoida teisi kliente Keskerakonnast lahus, aga meediakanalid tahtsid neid ikkagi kokku siduda.

Kui Pettai firma Midfield sai enne 2015. aasta riigikogu valimisi laenu Hillar Tederi poja firmalt Retail Real Estate OÜ, tasus ta kõigepealt võla Marimarki ees, maksis omale 10 000 eurot dividende ja maksis seejärel Keskerakonna reklaamide eest.

Hillar Teder tahtis ka küsimust küsida garantiide ja tasaarvelduste kohta. Kas Midfieldi raamatupidaja on saanud RRE raamatupidajalt tasaarvelduse teate? Pettai ütles, et sai jah, aga kuna Keskerakonnaga on pooleli arbitraaživaidlus, siis tasaarveldus paneks löögi alla tema nõude Keskerakonna vastu. Garantiide kohta küsis Teder, et garantiisid antakse enamasti laenuandjale. Kas Hillar Teder oli teadlik garantiikirja olemasolust? Pettai ütles, et tema teada mitte.

Tallinna linna esindaja Marko Kairjak küsis, mida mõtles Pettai valimispropagandistliku loosungi all. Petta vastas, et see on üleskutse kellegi poolt hääletada või valimistel osaleda.