Viimsi valla järelevalveinspektor Igor Skorohodov pöördus eelmisel reedel EKRE esimehe Mart Helme ja Viimsis EKRE ridades vallavanemaks kandideeriva Hannes Võrno poole palvega muuta ära halvustavad ja reklaamiseadust rikkuvad sõnumid LED-tabloolt.

Probleemiks kujunes see, et avalduses, milles taotleti ekraani paigaldamist, lubati reklaame koos EKRE sümboolikaga, kuid tegelikkuses esitati sõnumeid, mida avalduses loa küsimisel ei esitatud.

"Laeva tee 2 kinnistul eksponeeritav reklaam ei sisalda reklaami tellija kohta andmeid, samuti ei vasta edastatavad sõnumid reklaamiseaduse üldistele nõuetele, kuna on vastuolus reklaamiseadusega ja ühiskondlike moraalinormidega. Ühtlasi tekitab ekraan valgusreostust, mis võib olla ohtlik Randvere teel liiklejatele," seisab Skorohodovi kirjas.

Loosungid, mida ekraanil kuulutati, levitavad Skorohodovi arvates sõnumit, justkui oleks ühiskonnas aktsepteeritav varastamine, altkäemaks ja seksi ostmine.

EKRE Viimsi osakonna aseesimees Kristel Menning ei saa aru, millega nad on vallaametnike pahameele saavutanud. "Kui me levitame positiivseid sõnumeid, siis millega me vastuollu lähme?" ütles ta täna Delfile.

Päev pärast Skorohodovi kirja vastas Võrno, et kõik mis puudutab tehnilisi märkusi, on aktsepteeritud ning töösse rakendatud. “Kindlasti kavatseme me seista ka viimsilaste liiklusohutuse eest ja võimaliku häiriva valgusreostuse vastu.”

Seevastu ei olnud ta nõus kaebustega sõnumite osas. Ta jätkab kirjas, et ei saa pidada sellist sõnumite tsenseerimist kaasaegsesse kultuuriruumi sobivaks.

"Pigem jätab see mulje tahtlikust hillitsemisest ning võltshumaansuse variserliukust propageerimisest. Võib nõustuda, et meie keskel on inimesi, kellele üks või teine asi lihtsalt ei meeldi, aga ärgem mingem suurelisteks nimetades isiklikke maitseeelistusi ühiskonna õiglustundeks," teatas Võrno.

Ta toob kirjas veel välja, et on reklaamiäris olnud üle 20 aasta ning veerand sajandit televisioonis on andnud talle mõjuva kogemusi anda hinnanguid sellele, mis vahe on üksikisiku eelarvamusel ning ühiskonna moraali- või õiglustundel.

"Soovin kõnealusele olukorrale rahumeelset ja sõbralikku ning painavast bürokraatist vaba lahendust. Olgem inimlikud, avatud ja mõistvad."

Esmaspäeval teavitas Skorohodov jällegi kirjateel Mart Helmet EKRE suhtes alustatud riiklikust järelevalvemenetlusest ning kavatsusest teha ettekirjutus nõudega lõpetada reklaami üldnõudeid rikkuva reklaami avalikustamine. Lisaks paluti erakonnal saata seisukoht järelevalveinspektori kavatsuste kohta.

Päev hilem, 15. augustil, saabubki seisukoht erakonna Viimsi osakonna aseesimehelt Kristel Menningult, milles tänatakse teavitamisest järelevalvemenetluse algatamises kohta, ent EKRE esindajale jääb arusaamatuks, millistele õiguslikele alustele planeeritakse tugineda.

Menningu sõnul olid esialgsed sõnumid ilma logodeta seetõttu, et erakond tuli oma kampaaniasõnumiga "Anname tuld" välja alles 9. augustil, seega senikaua katsetati uhket tablood humoorikate sõnumitega, mis pidid elanikele positiivsust süstima.

Ta arvab, et vallavalitsuse töötajatel võivad olla oma huvid mängus ja kuna EKRE oli seal esimene, kes välikampaaniaga alustas, ei tahetud lasta end konkurentidel reklaamida.

"Tänaseks olema saanud vallainimeste poolt [ekraani reklaamide kohta] just positiivset tagasisidet. Negatiivset tuleb ainult Viimsi valla poolt. Konkurents..," ütles Menning täna.

Praeguseks on Menningu sõnul kandidaatide piltide ja sõnumite vahel ka EKRE logo ning ka kampaania põhisõnum. "Tänaseks on arusaadav, et ekraanil esinev on EKRE kampaania."

Viimsi valla esindajatelt pole Delfi kõnealuse teema kohta veel kommentaari saanud.

Vaata ka Delfi TV ülevaadet suurimatest "ämbritest" valimisreklaamides: