Kohtunik Deniss Minzatov mõistis Jaan Piima tänasel kohtuistungil süüdi ning mõistis talle kümne aasta pikkuse vangistuse, millest võetakse maha kinnipidamise aeg ehk ära tuleb kanda 9 aastat ja 8 kuud.

Kohtute pressiesindaja Janar Filippovi sõnul oli seaduse järgi võimalik määrata Piimale 3-12 aastat vangistust. "Maksimaalsest määrast lahutab näiteks see, et ta oli teo toimepanemise ajal kaine, samuti on ta juhtunut siiralt kahetsenud," ütles ta.

Filippovi sõnul tuleb arvestada ka sellega, et sama paragrahvi alla võivad kuuluda ka oluliselt raskemad kuriteod kui Piima toimepandu. "Kui me nüüd paneme maksimaalse karistuse ja ühel hetkel toimub oluliselt raskem sama paragrahviga määratletav kuritegu, näiteks sõidetakse kümme inimest ühe pauguga surnuks, siis mis siis veel teeme?" lisas Filippov.

50 000 eurose tsiviilhagi jättis kohus täies ulatuses rahuldamata. Filippovi väitel on mittevaralise kahju hüvitamine kõrgema astmete kohtutes pigem harv ja kannatanud peavad põhjendama neid erandlikke asjaolusid, miks nad hüvitist peaks saama. "Mittevaralise kahju hüvitamise eelduseks praeguse kohtupraktika põhjal on erandlikud asjaolud, näiteks posttraumaatiline stressihäire vms raske psüühilise seisundi tekkimine lähedasel isikul (tsiviilhagejal), aga ka näiteks lähedase isiku surma pealtnägemine," ütles Filippov.

Juunikuus oli ringkonnaprokurör Olga Dorogan kohtus seisukohal, et liiklusõnnetus juhtus Jaan Piima süül ning ta nõudis mehele kümne aasta pikkust reaalset vangistust. "Piima süü suuruse hindamisel väärib esmalt tähelepanu järeldus, mille kohaselt ta pani liiklusseaduse rikkumised toime otsese tahtlusega," ütles prokurör. "Kohtulikul uurimisel ilmnes, et Piim suhtus äärmiselt üleolevalt kaasliiklejatesse, tema sõidustiil oli teisi liiklejaid häiriv," lisas ta.

Jaan Piima kaitsja palus aga mehele karistuseks kuni neli aastat vangistust: üks aasta reaalset vanglakaristust ning ülejäänu tingimisi maksimaalse katseajaga ning elektroonilise valvega.

Saatuslik juhtum leidis aset 2016. aasta 30. juulil, kui kella 20.55 paiku sai politsei teate Tallinna-Narva maanteel Aseri vallas toimunud liiklusõnnetusest, milles hukkus kaks ja sai viga kolm inimest. Järgmisel hommikul tuli teade, et üks autos viibinud noortest suri haiglas.

Esialgsetel andmetel kaotas tollal 27-aastane Jaan Piim tanklast välja sõites ja parempööret sooritades oma sõiduauto BMW üle kontrolli ning libises auto tagaosaga vastassuunavööndisse. Narvast Tallinna suunas liikunud liinibussi roolis olnud 40-aastasel naisel ei õnnestunud paraku kokkupõrget vältida.

Liiklusõnnetuse tagajärjel hukkusid BMW-s kaasreisijatena viibinud 20-aastane naine ja 21-aastane mees. Sündmuskohalt toimetati haiglasse 27-aastane BMW roolis olnud mees ja kaasreisijana autos viibinud 21-aastane naine, kes suri järgmise päeva varahommikul.

Liinibussis reisijana olnud 52-aastane naine sai kergemaid vigastusi ja kiirabi andis talle kohapeal esmaabi.

Juhtumi täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb sõidukijuhi poolt liiklusnõuete ja sõiduki käitusnõuete rikkumist, kui sellega on põhjustatud kahe või enama inimese surm. Karistusseadustik võimaldab kohtul isikut süüdimõistmisel karistada kolme- kuni kaheteistaastase vangistusega.

Oma sõidustiili tõttu on Jaan Piim sattunud korduvalt politsei huviorbiiti. Tingimisi vanglakaristuse sai Piim 2012. aastal, kui oli juhtinud autot purjuspäi. Esimese karistuse sai ta 2007. aastal kõigest 18-aastasena, kui istus ilma juhiloata autorooli. 2015. aastal karistati Piima koguni neljal korral, põhjuseks nii kiiruse ületamine, joobes juhtimine kui ka muude liiklusreeglite eiramine. Viimane karistus – mis määrati liiklusohtliku olukorra tekitamise eest – jõustus kaks päeva enne 2016. aasta saatuslikku õnnetust.

Jaan Piim on tuntud driftimise ja illegaalsete tänavavõidusõitude huviline, kes astus üles ka teemakohases Delfi TV saates "Sensor". Saates poseeris ta oma 1992. aasta 5. seeria BMW-ga, kapotil seaduslikelt võistlustelt pälvitud karikad. "Osad karikad on nüüd saadud, aga alati saab kiiremini," ütles Piim saates.

Vaata meenutuseks: