"Pärast seda, kui justiitsminister Urmas Reinsalu avaldas toetust EKRE seaduseenõule tunnistada kehtetuks kooseluseadus, on sotsid välja tulnud nii Eesti põhiseadust kui ka demokraatiat jalge alla tallavate seisukohtadega," sõnas Helme.

"Kui sotside peasekretär Kristen Kanarik väidab, et valitsus ei kavatse minister Reinsalu soovi toetada, siis ta unustab, et sotside peasekretär ei otsusta, mida arutab või kuidas otsustab valitsus. Teiseks paistavad sotsid olevat juba leppinud, et tühistamine läheb parlamendis läbi, kui nad soovivad presidendi vetot."

Helme sõnul ei või president mingil juhul panna võimalikule tühistamisele vetot, sest see kutsuks esile tõsise poliitilise kriisi.

"Pole mõeldav, et president sekkuks sellisel moel parlamendi töösse ja poliitilisse protsessi, ta ületaks jõhkralt oma võimuvolitusi. Vetostamine tähendaks põhiseaduse jämedat rikkumist ehk sisuliselt parlamentaarse riigikorra vastast võimupööret," märkis Helme.

"President ei oma õigust jätta seaduseid välja kuulutamata poliitilisel kaalutlusel. Kersti Kaljulaid on ise varem korduvalt öelnud, et see ei ole tema roll."

Helme sõnul ei loobu EKRE kooseluseaduse vastu võitlemisest enne, kui see on tühistatud.

"Kooseluseadus on halb õigusloome praktika, sest ilma rakendusaktideta on kooseluseaduse kehtivus jätkuvalt vaieldav. Veelgi olulisem on see, et Eestis pole kunagi olnud demokraatlikku tellimust kooseluseaduse vastuvõtmiseks, enamik Eesti rahvast kooseluseadust ei toeta," ütles Helme.

EKRE esitas mais riigikogule eelnõu, et tunnistada kehtetuks 2014. aastal vastu võetud kooseluseadus. Eelnõu tuleb riigikogus arutlusele sügisistungjärgul.

Viimati püüdis EKRE kooseluseadust tühistada 2016. aasta kevadel, kuid siis jäi poolthäältest puudu.