Vaba Tallinna Kodanike valimisliidu eest seisev Sergei Metlev ei suhtu Jufereva "Привет, район!!" videosse sugugi leebelt. Metlev näeb Jufereva tegevuses oma ametikoha ja avaliku võimu ressursi ära kasutamist ning mõtleb, et kui juba Keskerakonna liikmel on valminud taoline klipp, siis miks mitte ka teistel kandideerivatel valimisliitudel?

Metlev sõnab, et valimisliit Vaba Tallinna Kodanik (edaspidi VTK) saatis taotluse linnapea kohusetäitjale Taavi Aasale, et pääseda valimiskampaanias kasutatava video salvestamiseks linnavalitsuse peahoone katusele. "Pärast seda, kui Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva tantsis ja laulis muusikavideo salvestamisel avalikkusele suletud Lasnamäe linnaosavalitsuse katusel, leiab Vaba Tallinna Kodanik, et kõikide linnavalitsuse haldusalas olevate hoonete katustele peab olema kõigil linnakodanikel samaväärne ligipääs," nõuab VTK liige.

"Juhul kui Taavi Aas või Tallinna linnavalitsus vastavat luba ei anna, muutub Jufereva etteaste sama hästi kui linnapoolseks varjatud kampaaniatoetuseks," märgib Metlev. "Kui üks linnajuhtidest kasutab oma poliitilises kampaanias linnaasutuse katust, siis võrdsuspõhimõttest lähtuvalt tuleb tagada sarnane võimalus ka teistele kandidaatidele," arvab poliitik ning lisab, et tema silmis kasutab Keskerakondlik linnavõim vääralt oma monopoolse seisundi tõttu linnavara- ja vahendeid. Metlev tahab, et tulevikus ei roniks ükski poliitik sellistel eesmärkidel linnaasutuse katusele.

Et olukorrast selgem pilt ette saada, saatis Sergei Metlev Lasnamäe linnaosavanemale teabenõude, milles küsis nii muusikavideo võtete pikkuse, elektrikulu, loa saamise, meeskonnaliikmete kui ka rahastuse kohta.

Maria Jufereva vastustest selgub, et loa muusikavideot Lasnamäe linnaosavalitsuse katusel filmida andis oma tiimile ta ise. "Luba muusikavideo filmimise jaoks oli antud minu poolt vastavalt muusikavideo produtsendi kirjalikule avaldusele," märgib Jufereva oma kirjalikus pöördumises. Kui Metlev aga küsis muusikavideo meeskonnaliikmete kohta, ei selgunud naise jutust, kes see produtsent täpselt olema peaks. Sergei Metlev mõlgutab mõtteid, et produtsent võis olla nii Juri Novikov, Oleg Bessedin, Daniil Avakjan, Igor Volk, Sergei Krutihhin kui ka Ksenia Šabalina. "Üks variant on ka see, et produtsenti ei eksisteeri," arvab mees. "Jufereva ütleb igal pool, et ta maksis ise kinni ja oli ise idee autor, ehk siis andis katuse iseendale kampaaniavideo salvestamiseks?"

Muusikavideo võtted kestsid Maria Jufereva sõnul umbkaudu tund aega ning seda kõike olevat tehtud lõuna ajal. Linnaametnike tööd nende tegevus polevat seganud. Elektrit tarbiti video meeskonna enda poolt toodud generaatorist, heli salvestati eelnevalt stuudios ning suurem osa muusikavideost sai üldse valmistatud Lasnamäe ilu jäädvustanud droonikaadritest.

Olgugi, et üks meeskonnaliige Oleg Bessedin on oma isiksusega suisa Kapo aastaraamatu kaante vahele mahtunud, ei näe Jufereva selles probleemi. "Muusikavideo salvestamise jaoks oli kaasatud palju erinevaid inimesi ja antud juhul oli tegemist meeskonnatööga. Peamist rolli mängisid osalejate professionaalsus ja oskused," teatab naine.

Metlevi süüdistused, mille kohaselt on tegemist propagandavideoga, lükkab Jufereva koheselt ümber: "Muusikavideo ei ole poliitilise taustaga, seal pole loosungeid, sümboolikat ega mingit infot eelseisva KOV-valimiste kohta. Tekst ja pilt on neutraalsed."

Jufereva annab lisaks ka Sergei Metlevile lootust samalaadse videoklipi valmistamiseks: "Iga inimene, organisatsioon, erakond või meedia saavad teha avaldust tasuta linnosavalituse katuse kasutamiseks video salvestamiseks. Otsus loa saamiseks tehakse salvestamise eesmärgist ning osalejate turvalisusest lähtudes ja arvestades tehnilisi võimalusi. Samuti võetakse arvesse ka seda, et salvestus ei segaks linnaosavalitsuse tööd."

Metlev pole siiski Lasnamäe linnaosavanema seletustega rahul ning näeb endiselt Jufereva tegutsemises poliitilisi motiive. "Meedia kajastab pensionäride vedamist kinno, plakatite valmistamist ja kommide jagamist tallinlaste raha eest, kuid sellest linnavõimule ikka veel ei piisa. Osa valijatest on harjunud selle kurjusega. Aeg on näidata resoluutselt, ka otsustavat tänavademokraatiat kasutades, et üks euroopalik pealinn ei tohi olla selliselt juhitud. Me vajame kodanike ees aru andvat ja linna vahendeid seaduslikult ja säästvalt kasutavat linnavõimu," arvab ta kindlameelselt.