„Mis puudutab alkoholi müügipiiranguid, siis see meede on sunnitud, sest, kas me tahame või ei, suremuse tase töövõimelise elanikkonna hulgas, mis on esmajärjekorras seotud alkoholi liigtarbimisega, jääb igal juhul väga kõrgeks. Vaatamata sellele, et viimaste aastate jooksul on tõepoolest toimunud selliste surmade arvu vähenemine tarbitud alkoholi koguse vähenemise taustal,“ ütles Boitsov RIA Novosti vahendusel.

Boitsov märkis, et kui rääkida südame ja veresoonkonnaga seotud surmadest 40-60-aastaste meeste hulgas, siis korduvalt läbi viidud uuringute järgi on umbes kolmandik neist seotud hukatusliku alkoholitarbimisega ja suure alkoholikogusega surma hetkel veres.

Seni, kuni Venemaal ei lõpetata kange alkoholi tarbimise pidamist rahvuslikuks traditsiooniks, tuleb Boitsovi sõnul tarvitusele võtta karmid piirangud.

Venemaa föderaalseaduse järgi on alkoholi müük praegu lubatud kell 8-23, kuid kohalikud võimud võivad neid piiranguid karmistada. Näiteks Tšetšeenias saab alkoholi osta vaid kaks tundi ööpäevas – kell 8-10 hommikul. Töövabadel päevadel alkoholi müügi keeld kehtib praegu Uljanovski oblastis.