Kesk tee on eelmise sajandi üheksakümnendatel Heki teega ühendatud lõik, mille ääres paiknevad elumajad, aiamaad ja lasteaed. Viimsi vald on juba kaua planeerinud kahe eelmainitud tänava sujuvat ühendamist, mis eeldab renoveerimistöid. Praegu ongi jõutud etappi, kus tee laiendamise nimel on Heki teelt eemaldatud projektile ette jääv kuusehekk ning nüüdseks on liigutud edasi Kesk tee pooliku lehtpuuallee kõrvaldamiseni.

Kesk tee elanikud pole aga valla tegutsemisega päri. Nende kõneisik Kristian Kirsfeldt väidab, et Viimsi vald on jätnud suuremahulises teedeehitusprojektis väikeelamurajooni elanike huvid tagaplaanile, saavutamaks Heki teega piirnevate korteriühistute heakskiidu. Seda muidugi eelseisvate KOV-valimiste puhul, arvab ta kindlameelselt.

Tänava püsiasukad on otsustavalt tee renoveerimise vastu. Seda põhjusel, et Kesk tee on juba praeguselgi kujul aina kasvava liiklustiheduse ning müra- ja saastetasemega. Tee renoveerimine tähendab nende silmis vaid olukorra halvenemist – paremad sõitmisvõimalused meelitavad ju ligi üha rohkem liiklejaid. Tänava elanikud on endi sõnul valla poole pöördunud seoses sooviga vähendada kõiki eelnevalt välja toodud negatiivseid liiklemisega kaasnevaid aspekte, kuid nagu näha, jätkub renoveerimine täiel mahul. Märkimisväärne on ka see, et Kesk tee asukad otsustasid ette võtta lausa tee kohtusse, et enda sõna maksma panna. Seda neil kahjuks ei õnnestunud teha, kuna halduskohus lükkas nende taotluse tagasi.

Üks Viimsi abivallavanematest selgitab Delfile olukorda valla perspektiivist: "Kesk tee lõigule on planeeritud erinevad liikluse rahustamise viisid – kitsendus, tõstetud ristmikud ja muud taolised elemendid, mida antud hetkel teel ei ole," sõnab Oliver Liidemann. "Seega väited läbilaskevõime suurendamise kohta ei ole korrektsed - rekonstrueerimisega tänava läbilaskevõime ei suurene."

"Liikluskeskkonna läbilaskevõimet suurendavad lisaradadega ristmikud, täiendavad pöörderajad või muud sarnased elemendid. Kesk tee on praegu 1+1 sõidurajaga tee ning jääb ka edaspidi 1+1 sõidurajaga teeks," mainib ta, kummutades Kirsfeldti väite liiklustiheduse kasvu kohta. Samuti lisab Liidemann, et ristmike läbilaskevõime ei saa rekonstrueerimisega suureneda, kuna ristmike konfiguratsiooni ei muudeta. Samuti ei suunata teele täiendavat liiklust ega kavandata muud sarnast tegevust, mis suurendaks liikluskoormust.

Liidemann väidab, et Heki tee-Kesk tee telje renoveerimine on ajendatud eelkõige faktist, et ühe olulisema kogujateena Haabneeme asulas on telg siiani olnud lausa liiklemiseks ohtlik. "Tee on amortiseerunud ja ohtlik – probleemiks on kitsad kõnniteed, valgustamatus, tolmamine ja muud ebameeldivad olud. Tee renoveerimine on aastaid olnud plaanis, kuid rahaliste vahendite puudumise tõttu on seda mitmel korral edasi lükatud," mainib abivallavanem. "Valla prioriteet on tagada kergliiklejale ohutus ning seda eesmärki see projekt endas kannabki."

Kesk tee elanikele on pinnuks silmas ka kõrghaljastuse kadumine, mille tagajärjel langeb osaliselt miljööväärtuslikkus ning pöördvõrdeliselt kasvab müra- ja saastetase elamute hoovides. Vald aga ütleb, et haljastuse mahavõtt saab kompenseeritud, kuna teede renoveerimise käigus lisatakse üle 1000 ühiku uut haljastust. Ühtlasi kasvatab miljööväärtuslikkust ka uuendatud teelõik, laiendatud kergliiklustee ning lillepeenrad, mis peaksid suvitajate silmi tulevikus paitama hakkama.

Krisfeldt ja teised Kesk tee elanikud aga ei leia, et valla selgitused oleksid piisavalt ammendavad. Nad on nõudnud analüüse, millele tuginedes selliseid otsuseid tehakse. Vald aga pole neile vastavaid uuringuid läkitanud. Ka Delfi uurimine jäi selles osas tulemuseta. Kirsfeldt on pettunud, et elanike häälekast vastupanust hoolimata kostitatakse neid järjepidevalt JOKK-skeemidega, mille alusel pole elanikel muud teha, kui vaikides kannatada. Ebameeldivaks peavad inimesed seda, et pole proovitud elanikega ühisele kompromissile jõuda, vaid loodetakse, et kui asi tehtud saab, harjuvad asukad uue olukorraga ning väsivad vaidlemast.