Bussid läbisid Eestis tehnilise ülevaatuse ja on valmis koheseks kasutamiseks Ukrainas. Busside turuväärtus kokku on 12 200 eurot ning busside saatmiskulud tasub välisministeerium.

Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu kohtub täna Kiievis eriolukordade ameti juhtidega humanitaarabi üleandmiseks ja teeb ka ülevaate Päästeameti tegevusest. Tammearu sõnul oli Eesti taasiseseisvumise järel humanitaarabi väga oluline Päästeameti ülesehitamisel.

"1990-ndatel aastatel kui Päästeamet alustas oma tegevust, toetati Päästeametit humanitaarabiga põhiliselt Soomest ja Rootsist, alates 2000 aastast oleme tehnika soetamiseks kasutanud EL-i struktuurtoetuste fonde. Nii nagu varem aidati meid, on meil nüüd omakorda võimalus ja kohustus anda abi teistele riikidele," sõnas Tammearu.