"Asi on aetud pingeliseks, ma ei ole kindel, kui ratsionaalne see on. Pigem võiks vaadata pilguga tulevikku, võru- ja setukeelne kultuuriareaal tuleb kõik üheks omavalitsuseks saada," sõnas Padar Delfile.

Juhul, kui valikuks osutub Põlvamaa, siis jääb Padari sõnul üks osa Setu alasid, täpsemalt Luhamaa nulk geograafiliselt Võru maakonna sisse. "Nii tekib eriskummaline kaart, kus on Kagu-Eesti väga ära lükitud. Selle kummalise askeldamise asemel võiks pigem üritada tõhusamat koostööd Kagu-Eestis teha," leiab Padar.

Padar leiab, et loogiline valik oleks nii kultuuriliselt kui geograafiliselt Võrumaa. "Inimeste arvu poolest on setusid tegelikult rohkem Põlvamaal, samas olen paljude sealsete setudega rääkinud ja paljud neist mõistavad, et tõmblemine ja tõuklemine maakonna pärast polegi primaarne".

Padari sõnul ei saa haldusreformi esimese etapiga Võru maakonnas rahul olla, sest Võru linn on jäetud üksinda. "Haldusreformi teine etapp peaks olema üks suur võru- ja setukeelne kultuuriareaal. Ajutiselt lükata alasid ühe maakonna alt teise alla on asendustegevus".

Valitsus kinnitas ka Setumaa valla moodustumise, kuid selle maakondlik kuuluvus otsustakse juulit rahvaküsitlusega, kus selgitakse rahva tahe tekkiva Setumaa valla maakondliku kuuluvuse üle Põlvamaale või Võrumaale.

Küsitlus toimub Setumaal 12.-13. juulil. Esimesel päeval saab arvamust avaldada elektrooniliselt, teisel päeval paberil.

Igas omavalitsuses on avatud üks küsitluspunkt ja need asuvad Meremäel, Värskas, Mikitamäel ja Luhamaa nulgas.