"Kaitseväes piirituslambi käsitlusel raskeid põletushaavu saanud 20-aastane noormees polnud ise süüdi. Teine sõdur viskas söögitegemise käigus piiritust veel põlevale lambile, mille tagajärjel paiskunud leegist sai kannatanu tugevaid põletushaavu. Alustatud on kriminaalmenetlust," kirjeldas tundmatuks jääda soovinud allikas asjade käiku Delfile.

Leitnant Aivo Vahemets kaitseväe peastaabi pressijaoskonnast sõnas, et kriminaalasi on algatatud karistusseadustiku § 119 lg 1 alusel ehk juhtumit uuritakse kui raske tervisekahjustuse tekitamist ettevaatamatusest. "Ka üks õnnetus on liiga palju ja raskemate vigastuste puhul algatatakse kaitseväes alati uurimine. Sõjaväepolitsei menetles Kevadtormi raames kõiki õnnetusjuhtumeid ning ühe puhul tuvastas sõjaväepolitsei distsiplinaarjuurdluse käigus võimaliku kuriteokoosseisu," selgitas ta.

Vahemetsa kinnitusel edastati distsiplinaarjuurdluse kokkuvõte seisukoha võtmiseks Viru ringkonnaprokuratuuri, mis alustas antud materjalide põhjal kriminaalmenetluse karistusseadustiku § 119 lg 1 alusel (raske tervisekahjustuse tekitamine ettevaatamatusest) ning edastas edasiseks menetlemiseks vastavalt uurimisalluvusele PPA Ida prefektuurile.

"Meil ei ole mingit alust arvata, et kellelgi oli tahtlik soov oma võitluskaaslasele vigastusi tekitada. Täpsemad õnnetuse asjaolud selgitab uurimine. Noormees on tänaseks haiglast väljas ja on paranemas. Kaitsevägi hüvitab tema ravikulud ning kaitseväe esindajad suhtlevad noormehega pidevalt," kinnitas Vahemets.

Delfi kirjutas 20. mail, et Delfile laekunud teate kohaselt plahvatas Kevadtormi õppusel kaitseväelase käes piirituslamp ja noormees toimetati põletusvigastustega Põhja-Eesti regionaalhaiglasse. Allika teatel viibis noormees intensiivravis kunstlikus koomas.