Tallinna kommunaalamet pöördus taotlusega Tallinna transpordiameti poole tühistada nö suvine parkimiskord, kuna kaasaegsed tehnoloogilised lahendused võimaldavad vanalinna tänavate koristust puhkepäeva öösiti ilma, et tänaval parkivad sõidukid seda segaksid.

Jätkuvalt kehtib nn talvine parkimisrežiim 15. novembrist 30. märtsini.

Talvise parkimisrežiimi aega saab Tallinna Transpordiamet vastavalt vajadusele käskkirjaga muuta. Muudatusest teavitatakse elanikkonda täiendavalt.