Keskerakonna volikogu kogunes täna kell 11 Tallinnas Salme kultuurikeskusesse, kus esmalt allkirjastati koostöökokkulepe MTÜ-ga Murtud Rukkilille Ühing, mis koondab ja kaitseb represseeritud ning küüditatud isikute huvisid.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas, kes lepingule erakonna esindajana alla kirjutas, sõnas, et 76 aasta taha jäänud sündmused olid kohutavad ja rasked ajad, mis aga ei murdnud meid. „Ajaloosündmused on meie väikest rahvast puudutanud väga karmilt. Mõnede inimeste elusaatused selle rahva sees on olnud armutud. Meie kohus on olnud aegu mäletada ja teha kõik, mis meie võimuses, et kunagisi kannatusi leevendada,“ rõhutas Ratas.

Ratas lisas, et Murtud Rukkilille Ühing on aastate jooksul teinud palju tänuväärset ja isetut tööd represseeritute ja küüditatute huvide esindamisel ja kaitsel. Samuti nende mälestuste kogumisel ja talletamisel, et teadmine ülekohtust ei ununeks ka järgnevatel põlvedel.

Murtud Rukkilille Ühingu esindaja Enno Uibu sõnas, et ühtsuses peitub alati jõud. „Ühtsuses on talletatud põlvkondade kogemused ja elutarkus. Täna allkirjastatav koostööleping ei luba meid lähiajaloos läbielatud õudusi ega kõrvale heita esivanemate tarkust ja kombeid,“ ütles Uibo.

Koostööleppes on muuhulgas kirjas, et toetatakse küüditamise mälestusüritustes läbiviimist, tehakse koostööd isamaaliste ürituste korraldamisel ning okupatsiooniohvrite mälestust austavate ja isamaalist meelelaadi toetavate monumentide haldamisel.

Ratas: valimiste põhiküsimuseks saab inimeste heaolu ja kaasav majanduskasv

Kell 11.20 pidas Keskerakonna esimees Jüri Ratas oma poliitilise ettekande.

Erakonna esimees tõi välja, et Keskerakonna hüüdlause valimisteks „Teised lubavad, meie teeme“ kajastab väga hästi ka praegu valitsuses tehtut. „Oleme lühikese aja jooksul algatanud viis väga olulist reformi, mille tegemiseks puudus varasemalt julgus, tahe või oskus,“ rääkis Ratas.

Esimees tõi välja, et oluline on tervishoiureform, mis nii sisuliselt kui ka 215 miljoni lisaraha näol vähendab ravijärjekordi ning võimaldab tõsta meditsiinitöötajate palku. Seni tehtu selgrooks nimetas Ratas ka tulumaksuvaba miinimumi tõstmist 500 euroni, et madala ja keskmise palgaga inimestele jääks rohkem raha kätte. „Läbi aegade on Reformierakonna valitsemisel olnud maksumuudatustes teatud dogmad, kohad, mida arutadagi ei tohtinud. Seetõttu jäid olulised otsused maksunduses tegemata. Tänase valitsuse otsus tõsta tulumaksuvaba miinimum 500 euroni on kahtlemata märgiline ja positiivne uudis vähemalt kolmveerandile töötajatest Eestis,“ sõnas Ratas.

Oluliste reformidena tõi Ratas välja ka pensionireformi, mis teeb edaspidi I pensionisambas ühe tööaasta võrdseks pensioniaastaga. Samuti on tähtis riigireform ning põllumeeste parem käekäik, mille eest tänane valitsus seisab. „Oleme põllumeestele maksnud välja maksimaalsed toetused, et tõsta nende konkurentsivõimet ning tagada võrdsemad võimalused Lääne-Euroopa põllumeestega. Ka raskustes piima- ja sealihatootjatele maksame välja maksimaalse lubatud kriisiabi, milleks on 16,2 miljonit eurot,“ rääkis Ratas. Märgiliste võitudena tõi Ratas lisaks välja Tallinna Linnahalli rekonstrueerimise rahvusvaheliseks konverentsikeskuseks, matusetoetuse taastamise ja Ida-Virumaa programmi väljatöötamise.

Ta lisas, et kuigi opositsioon, eriti Reformierakond laimab ja ründab valitsuse tegevust, näitab tegelikkus vastupidist. „OECD hinnang on valitsuse plaanidele tunnustav, 4,4%line majanduskasv on kõrgeim alates 2012. aastast, reitinguagentuur Standard ja Poor´s kinnitas Eesti pikaajalise riigireitingu senisel kõrgel tasemel. Samuti on oluliselt tõusnud inimeste usaldus Riigikogule, valitsusele ja peaministrile, mille eest olen väga tänulik,“ rääkis Ratas.

Valimiste põhiküsimus ei saa olla vastandumine

Kohalike omavalitsuste valimistel peatudes sõnas Ratas, et juunikuine erakonna reiting on tugev, aga palju tööd on veel ees. Keskerakonna 51%lise toetuse kohta Tallinnas ütles erakonna esimees, et seda numbrit ei tule mitte hoida, vaid kasvatada. „Need seisukohad, mille eest Keskerakond seisab – pensionitoetuse tõus 100 eurole, tasuta huviring noortele, tasuta lasteaiatoit ja tasuta ühistranspordi jätkumine on teod, mille põhjal inimesed oma valiku oktoobrikuus teevad,“ arvas Ratas.

Ta leidis, et teiste erakondade retoorika Tallinnas annab aimu, et nende ainukene eesmärk on võimule pääseda, mitte elu pealinnas või mujal omavalitsustes paremaks muuta. „Ma ei kuule ühtegi positiivset mõtet. Kogu kampaania seisneb Keskerakonnale vastandamisele ja seni saavutatu hävitamisele, samal ajal, kui meie kampaania keskendub vajalike sammudele pealinnas ja Eestis laiemalt,“ selgitas Ratas.

Keskerakonna esimees lõpetas oma kõne kinnitusega, et erakond vajab igat inimest ning valimiste võitmiseks tuleb kõigil pingutada. „See tähendab ühtset meeskonda ja üht tugevat Keskerakonna nimekirja valimistel.“

Keskerakonna täna kogunenud volikogu võttis vastu avalduse, milles toetab valitsuse senist tegevust majanduse seisakust välja toomisel. Volikogu vast võetud avaldust saab täismahus lugeda siit.

Kell 13, pärast volikogu istungit, algas Salmes Keskerakonna kõikide Tallinna kandidaatide vastuvõtt, kus tutvustati erakonna kampaaniat, kandideerijate arvu hetkeseisu ja eesmärke.

Tallinnas kandideerib Keskerakonna nimekirjas ligi 500 inimest.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid