"Ilmastikuolud olid täna soosivad - saime operatsiooni turvaliselt läbi viia. Miinide asukohad olid eelnevalt määratletud ning need tehti lõhkamiskohast ohutult distantsilt kahjutuks," ütles tuukrigrupi ülem vanemleitnant Priit Kaasikmäe.

Demineerimisoperatsioonist võtsid osa ligi 35 mereväelast tuukrimeeskonnast ning miinijahtijalt EML Ugandi. Ligi 100 kilogrammi lõhkeainet trinitrotolueen (tuntud ka kui trotüül või TNT) sisaldavad nõukogude päritolu ankrumiinid M12 avastas rutiinse kontrolli käigus miinijahtija Sakala meeskond.

Ühena kolmest kaitseväe väeliigist on mereväe peamiseks miinitõrje. Viimastel aastakümnetel on Eesti merealadel nii mereväe kui rahvusvaheliste koostöö tulemusena avastatud, identifitseeritud ja kahjutuks tehtud üle 1200 meremiini ja muu lõhkekeha.

Demineerimisoperatsioonidega vähendatakse ajalooliste lõhkekehadega kaasnevaid võimalikke riske, muutes sellega merealade kasutamise majanduslike- või rekreatsioonitegevuste tarbeks turvalisemaks.