Viru maakohtu Jõhvi kohtumajas kuulutati täna kohtuotsus Aleksandr Poljakovi (31) suhtes, keda süüdistati oma abikaasa tapmises. Kohus otsustas, et Poljakov tappis 2015. aasta 21. juuni hommikul oma abikaasa tahtlikult, ja mõistis karistuseks 13 aastat vangistust, teatas Viru maakohus.

Kohus pidas vajalikuks valida Poljakovi suhtes tõkendiks vahistamine ja võtta ta vahi alla kohtusaalist, et kohtuotsusega mõistetud vangistuse täitmine oleks tagatud. Otsus ei ole jõustunud ja on edasikaevatav 15 päeva jooksul.

Süüdistuse kohaselt tungis mees Kohtla-Järvel asuva korteri esikus ja seejärel köögis, alaealiste laste juuresolekul, abikaasale otsitud põhjustel kallale, lõi teda korduvalt rusikatega näkku, pähe ja rindkere piirkonda, seejärel võttis kätte 1,25 kilo kaaluva lõikelaua ning lõi sellega vastu kannatanu pead. Poljakov peksis kannatanut, kuni viimasel hakkas silmnähtavalt halb, kannatanu kaotas kõnevõime ja teadvuse. Samal hommikul toimetati naine kiirabiga haiglasse, kus ta õhtul suri.

Aleksandr Poljakov tunnistas end süüdi, kuid selgitas, et tal puudus tahtlus tappa. Tema kaitsja palus teo kvalifitseerida ümber tervisekahjustuse tekitamiseks, millega põhjustati surm tahtmatult.

Vastates kohtus prokuröri küsimustele, selgitas süüdistatav, et ta lõi kannatanut köögis viis kuni seitse korda vastu pead, esikus lõi rusikaga kõrva piirkonda. Kuna ta oli tige, võttis ta köögis lõikelaua ja lõi sellega kannatanule vastu pead, nii et lõikelaud läks pooleks. Pärast seda lõi ta naist veel rusikaga vastu pead. Süüdistatava ütlustest nähtus kohtu hinnangul, et ta sai täielikult aru enda teo ohtlikkusest ehk sellest, et tema tegevus kannatanu suhtes asetab naise elu ohtu. Faktilisi asjaolusid, millele tuginedes võis süüdistatav tõsikindlalt loota, et tema loodud oht elule ei realiseeru tagajärjes (et surm ei saabu), kohus ei tuvastanud. Seega ei tegutsenud süüdistatav surma põhjustamisel ettevaatamatusest, vaid tahtlikult.

Karistust mõistes arvestas kohus kergendava asjaoluna süüdistatava kahetsust, raskendavate asjaoludena aga teo toimepanemist abikaasa suhtes ja alaealiste juuresolekul. Süü suurust hinnates arvestas kohus, et tegu oli toime pandud alkoholijoobes. Kohus arvestas ka, et süüdistatav ei piirdunud teo toimepanemisel ühe löögiga ega rusikatega löömisega, vaid kasutas ka lõikelauda.
Arvestades üht kergendavat ja kaht raskendavat asjaolu, teo asjaolusid ja süüdistatava isikut, leidis kohus, et süüdistatavat tuleb karistada sanktsiooni keskmisest suuremal määral.

Tapmise eest on ette nähtud kuue kuni 15-aastane vangistus.