Politsei käis just sündmuskohal uuesti kohal. Kohapeal olevad politseinikud väitsid, et tulid kohale sellepärast, et neile teatati, et puu ümber käib lärmamine, aga kui nad sinna jõudsid, oli kõik rahulik. Lisaks sellele pannakse remmelga ümber veel üks aed, mis loodusekaitsjatele ei meeldi.

Aia üle läksid puukaitsjad ja politseinikud vaidlemagi, sest looduskaitsjad tahavad läbipääsu üle sõidutee, kuid politseinike hinnangul peab aed ümber olema, et kaitsta telklaagris olevaid lapsi. Looduskaitsja teatas seepeale politseinikele: "Teie ei suutnud isegi puude ohutust tagada!"

Hetkel käivad vaidlused ehitusfirma Nordeconi ja loodusekaitsjate vahel. Kohalik Õismäe elanik Märt väidab, et puude mahavõtmisel suureneb detsibellide tase korterites ja Paldiski maantee kruntide hind väheneb. Ta selgitab, et normaalne on ühes eluruumis 40 detsibelli, aga nende korterites on 60 detsibelli.

Puukaitsja Vegard räägib ka, et see plaan, mis avalikkusele esitati umbes poolteist aastast tagasi, on erinev sellest plaanist, mis tuli välja 2017 aasta aprillis, mille järgi ehitust teostatakse.

Vabatahtlikud on loonud ka juba Facebooki oma ürituse, kus nad kutsuvad homseks inimesi kokku, et remmelgat koos kaitsta.

Lisaks sellele saatsid vabatahtlikud ka palveavalduse Haabersti hõbehemmelga raieloa tühistamiseks. Nende argumendid on järgmised:

1. Haabersti ringristmiku konstrueerimisega seoses välja antud
raieluba nr 27279 lubab raiuda 795 puud. Tänaseks on raiutud samasse
lubatud kategooriasse vastavaid puid üle 1218. Hetkel juba
ebaseaduslik raiumine jätkub, kuigi raiemaht on absurdselt ületatud.

2. Raieloas on kehtestatud langetatava puu maksimum diameetriks
105 cm. Haabersti hõberemmelga diameeter on 145 cm.

3. Raieloa nr 27279 alusel ei ole lubatud langetada
linnupesadega puid. Kõnealloleva remmelga otsas on linnupesa. Tänaseks
on dokumenteeritud 9 puud, mis langetati vaatamata pesitsevatele
lindudele.

4. Kõnealloleva hõberemmelga kaitse alla võtmiseks on allkirja
andnud praeguseks hetkeks üle 1500 Eestlase ja lisaks ka välisriikide
kodanikud. Tallinna linna institutsioonid on nimetanud kõnealloleva
remmelga väga väärtuslikuks puuks. Samuti on Hendrik Relve
eksperthinnangu järgi kõneallolev hõberemmelgas väga väärtuslik puu,
mis peaks kindlasti oma loomulikku keskkonda alles jääma.

Haabersti hõberemmelgat on loodusekaitsjad kaitsnud juba mai teisest poolest. Nad väidavad, et puu on väga haruldane ja puu otsas on linnupesad. Tallinna Keskkonnaamet aga andis loa puu siiski maha võtta.