15. juuni hommikul toimunud Vabariigi valitsuse istungil otsustati neli ühinemisettepanekut veelkord üle vaadata: Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühendamine;
Haljala valla ja Vihula valla ühendamine Rakvere valla ja Sõmeru vallaga; Luunja ja Tähtvere valla liitumine Tartu linnaga ja Nõo valla ühendamine Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu vallaga. Rahandusministeeriumi peaspetsialisti Karel Hanni sõnul vaadatakse ettepanekud üle, sest piirkondliku komisjoni otsuse ja valitsuse otsuse vahele on jäänud mitmeid erinevaid sündmusi, arenguid ja pöördumisi ning lisaks hinnatakse veel kord ka omavalitsuste esitatud arvamustes märgitud asjaolusid.

Igal omavalitusel on oma nägemus piirkonna tulevikust, mis muudab konsensuse saavutamise keeruliseks

Keila ja Paldiski linna ühendamine Keila, Padise ja Vasalemma valdadega on üks raskemaid juhtumeid. Korraldatud rahvaküsitluste andmetel on enamus neis omavalitsuses elavatest inimesest viie valla liidu vastu ja pigem ollakse valmis edasi astuma iseseisvalt.

Kõige tugevamalt olid vastu Keila linna elanikud, kus 97 protsenti küsitlustele vastanuist ühendamist ei pooldanud. Tänane otsus, et otsust veel ei ole, tekitas Keila linnapea Enno Felsis vastakaid emotsioone: ”Lootsime positiivset otsust, et liitmist ei tule aga samas oleme lootusrikkad, kuna aeg võeti maha ja ehk nii süvenetakse rohkem.” Linn liitmiseks põhjust ei näe ja kompotis koos olla ei taheta. Linnapea sõnul on rahvas aktiivne ning ollakse üsna häälekad. Ka linnavalitsus ei maga, ning võim tahetakse hoida rahvale lähedal: "Saatsime riigihaldusministrile kirja ja kutsusime külla. Loodame ikka saada kokkuleppele ja vaadates Jaak Aabi varasemaid seisukohti on selleks ka lootust," püsib Fels positiivsena.

Keila linnapea Enno Fels

Padise vallavanem Leemet Vaikmaa ootas valitsuselt aga kindlamat otsust: ”Valimiste aeg hakkab juba peale suruma, protseduuriliselt on vaja ju teada - muidu ei jõua midagi tehtud.” Vaikmaa sõnul on nad hoidnud kogu läbirääkimiste vältel lahtist meelt: ”Me oleme kompromissideks valmis olnud terve aeg ja tahaks näha juba mingit lahendust, kuid siiamaani oleme ministeeriumite ja valitsusega asju väga erinevalt näinud.” Üldiselt toetab ka Padise vald pigem iseseisva omavalitsusena jätkamist, kuna ollakse võimelised ise toime tulema ning reformil nähakse pigem negatiivseid tagajärgi. Ka Keila linnapea arvas, et Padise saab väga hästi ise hakkama ning tervitas nende iseseisvust.

Ainsana toetab ühinemist Keila vald, mille vallavanema Jaan Alveri sõnul on ühinemisläbirääkimisi valla ja linna vahel peetud juba kümmekond aastat, ning kuna kõik teed viivad nagunii Keilasse, oleks see Alveri jaoks ainus loogiline samm. Vallavanem rõhubki piirkonna tohutule potentsiaalile ning tõdes, et ainsad aktsepteeritavad lahendid on viie KOV liit või liit ilma Keila linnata. Seega on Keila vald valmis igaks otsuseks: “Kõige parem tulemus oleks viie omavalitsuse liit. Nii tekiks tugevam piirkond, kus oleks kaks linna ja kaks sadamat. Kuid oleme kõikideks variantideks valmis - meie riigiga vaidlema ei hakka, pooldame haldusreformi ja kohtusse ei lähe.”

Vasalemma vallavanem Mart Mets jäi olukorda hinnates üsna neutraalseks ning nentis et Vabariigi valitsuse otsus oli eelkõige üllatav: “Oleksin oodanud ja eelistanud konkreetsust, et oleks tehtud mingisugunegi otsus. Kuid eks me jälgime jätkuvalt mängu ja siis reageerime volikoguga vastavalt olukorrale”. Algselt Vabariigi Valitsusele saadetud arvamusavalduses oli Vasalemma vald viie omavalitsuse liidu vastu. Ka Paldiski linnapea Tiit Peedu jäi napisõnaliseks: “Eks me saame ise hakkama nagu saaks ka kõik teised, aga meil on plaanis veel lähipäevil arutada, mis saama hakkab ja millised sammud edasi teeme”.
Paldiski sadam

Peamiseks probleemiks kohalike omavalitsuste liitumise peatamisel on rahvaarv. Riigi poolt on määratud väikseimaks võimalikuks omavalitsuste rahvaarvuks 5000 inimest, kuid Paldiski linn (3805 inimest), Padise vald (1740 inimest), Keila vald (4906 inimest) ja Vasalemma vald (2524 inimest) jäävad kõik sellele alla. Selles osas on erandeid tehtud vaid üksikutele omavalitsustele, mille alla lähevad saared ning 15.juuni seisuga ka alla kolme tuhande elanikuga Loksa. Praeguse seisuga on teada, et kui valitsus peaks otsustama viie omavalitsuse liidu kasuks, võtab Keila linn jalge alla kohtutee. Ka Padise vald mõlgutab mõtteid kohtu suunas: “Keila linna initsiatiiv liigutab seda kõike sinna poole, ning arutades volikoguga järgmisi samme kaldusime pigem sama lahenduse poole” lisas Padise vallavanem.

Piirkondlikel komisjonidel on oma ettepanekute esitamiseks aega alates 15.juunist 10 päeva. Otsused soovitakse teha võimalikult kiiresti ning valitsusel on aega teha lõplikud otsused kuni 15.juulini.

Tutvustame kõiki nelja järelejäänud sasipuntrat neljaosalises artiklitesarjas. Iga lahendamata ühinemislepingu kohta lähemalt lugemiseks kasuta kaardil olevaid viiteid!