Lähedaste sõnul on mehega kõik korras.

Politsei tänab kõiki, kes aitasid kaasa Ülo leidmisele.