Maksutulu laekus 2017. aasta viie esimese kuuga 170,8 miljonit eurot, mis moodustab 43,1% aastaks kavandatust, sealhulgas laekus üksikisiku tulumaksu 151,3 miljonit eurot ehk 42,3% ning kohalikke makse 5,6 miljonit eurot ehk 48,7% aastaks planeeritust.

Linna asutuste majandustegevusest laekus 2017. aasta viie esimese kuuga 35,5 miljonit eurot ehk 53,3% aastaks kavandatust.

Muid tulusid laekus 2017. aasta viie esimese kuuga 1 173,8 tuhat eurot, moodustades 34,3% aastaks kavandatust. Toetusi riigilt ja välisrahastuse andjatelt laekus kokku summas 50,3 miljonit eurot, moodustades 44,2% aastaks kavandatust.

Väljamakseid tegi linn 2017. aasta viiel esimesel kuul kokku summas 264,6 miljonit eurot, mis moodustab 38,4% aastaks kavandatust. Väljamakseid haldustegevuseks tehti kokku summas 235,5 miljonit eurot, mis moodustab 42,3% aastaks kavandatust; väljamakseid investeerimistegevuseks tehti summas 26,8 miljonit eurot ehk 22,1% aastaks kavandatust ning finantseerimistegevuse väljamaksetena tasuti võetud laenude ja kapitalirendi põhiosamakseid kokku summas 2,2 miljonit eurot.

Linna vabade rahaliste vahendite jäägiks kujunes maikuu lõpu seisuga 55 miljonit eurot.