Riigikogu juhatus otsustas, et seoses Mihhail Korbi, Marko Pomerantsi ja Margus Tsahkna Vabariigi Valitsuse liikme kohustustest vabastamise ning nende riigikogu liikme volituste taastumisega 13. juunil lõpevad riigikogu liikmete Kalle Muuli, Marko Šorini ja Einar Vallbaumi volitused.

Seoses Sven Sesteri valitsuse liikme kohustustest vabastamise ja tema riigikogu liikme volituste taastumisega ning Siim Valmar Kiisleri nimetamisega valitsuse liikmeks lõpevad riigikogu liikme Siim Valmar Kiisleri volitused 12. juunil.