„Tänaseks on lennujaama viiva trammiliini ehitustöödest märkimisväärne osa tehtud – oleme paigaldanud ümber Keevise ning Suur-Sõjamäe tänaval olemas olevad trassid, teostanud väljakaeved trammiteetunneli ehitussüvendist ning lõpetamisjärgus on tunneli kandekonstruktsioonide rajamine,“ selgitas AS Merko Ehitus Eesti projektidirektor Tiit Joosti. Sellele järgnevad tunneli laekonstruktsioonide hüdroisolatsioonitööd ning Suur-Sõjamäe tänava teekatendite ehitustööd, mis võtavad aega juuli lõpuni.

Samal ajal jätkub Keevise tänaval ning lennujaama juures oleval tagasipöörderingil trammitee rööbaste paigaldamine. Seal on praeguseks püstitatud enamik trammiliini kontaktvõrgu poste. Trammitee ehitusele järgneb sõidutee äärekivide paigaldamine ning teekonstruktsioonide killustikaluste rajamine, tekitades järjest uusi tööfronte asfalteerimistöödele ka Keevise tänaval.

Lisaks on Joosti sõnul alanud lennujaama juures oleval tagasipöörderingi keskossa rajatava linnaväljaku ehitustööd, jätkuvad peatusehoone ning seda lennujaama reisijate terminaliga ühendav lifti-eskalaatorsõlme ja galerii ehitustööd.

Algamas on tee-ehitustööd Lennujaama tee lõunapoolsel harul, mida teostatakse etapiti kuni augusti lõpuni. Sepise tänava tee-ehitus on lõppjärgus, algamas on kõnniteede asfalteerimne, millele järel paigaldatakse tänavavalgustuspostid.

Ehitus algas 2016. aasta kevadel ning lennujaama viiv trammiliiklus on plaanis avada 2017. aasta augusti lõpus. Pärast seda jätkuvad tee-ehitustööd koos tänavavalgustuse ajamise, liikluskorraldusvahendite paigalduse ning haljastustöödega kuni oktoobri lõpuni.

Töid juhivad AS Merko Ehitus Eesti ja KMG Inseneriehituse AS, tööde tellija on Tallinna Linnatranspordi AS.