Samuti leidis suur osa Eesti elanikest ja kaitseväelastest, et kui nende tütar tahaks minna kaitseväkke, siis nad pooldaksid nende otsust.

Kuigi naiste kaitseväkke minemise toetajate hulk on suurenenud, on palju neid, kes on skeptilised. "Ma arvan, et see on üldise teavitustöö küsimus," selgitas kaitseväeteenistuse osakonna juhataja Peeter Kuimet. Ta lisas, et uuringust selgunud tulemused ei ole kindlasti halvad, aga võiksid kindlasti olla ka elanike seas sama toetavad kui kaitseväelaste seas. Kaitseväelaste suuremat pooldehoidu seletas Kuimet sellega, et nad on praktikas näinud, et naised saavad kaitseväes väga hästi hakkama.

"Alates sellest suvest on naistel võimalus aega teenida kõikides väeosades," rääkis Kuimet. Seni olid naiste positsioonid kaitseväes piiratud esimese ja teise jalaväebrigaadiga. "Me tegeleme jooksvalt ka majutusega ja sellega, et on puudujääke naiste vormiriietuse osas," sõnas Kuimet.

Hetkel on tegevväelaste seas 10% naisi ja Kuimet peab seda heaks näitajaks. Ajateenijate hulgas on aga naisi alla kolmekümne, mis moodustab 1% kõikidest ajateenijatest. "See on väga väike number," kommenteerib Kuimet, lisades, et kaitseministeeriumi soov on, et see number kindlasti suureneks.