Lääne ringkonnaprokuratuur süüdistas Rahumäge selles, et 2014. aastal kandis ta oma ametiauto sõidupäevikusse valeandmeid auto kasutamise ja läbitud vahemaade kohta ning esitas andmed vallavalitsuse raamatupidajale.

Pärnu maakohus lõpetas Rahumägi osas kriminaalmenetluse, kuid määras pärast kohtuotsuse jõustumist väärteomenetluse läbiviimiseks maksu- ja tolliameti.

Tallinna ringkonnakohus mõistis Rahumägi süüdi ametialases ja dokumentude võltsimises ning karistas teda rahatrahvidega.