Täna toimub tiigikogu toimetiste (RiTo) uue numbri esitlus riigikogu kunstisaalis. Värske RiTo keskendub Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisele. Artiklid räägivad eesistumise ajaloost, üritusega seotud ülesannetest ja võimalustest ning digivaldkonnast, mis on eesistumise üheks prioriteediks. Esitlus on reaalajas jälgitav veebiülekandes.

„Eesti kui eesistuja peamiseks tööks saab olema erinevate vaadete vahel konsensuse otsimine parimal võimalikul moel,“ kirjutab uues numbris Riigikogu esimees Eiki Nestor. Esimehe sõnul avardab eesistuja roll meie teadmisi Euroopa Liidu suurusest.

RiTo uuest numbrist leiab riigikogu fraktsioonide vestlusringi parlamentaarse kultuuri teemadel. Samuti Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi politoloogia lektori Tõnis Saartsi uurimuse "Sotsioloogiline käsitus ja erakonnakonkurentsi kujundavad tuumkonfliktid Eestis ja mujal Euroopas". Lisaks Uppsala Ülikooli politoloogia osakonna dotsendi Katrin Uba analüüsi erinevatest protestiliikumistest Rootsi näitel, millele on lühemas lisaloos andnud Eesti konteksti Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi poliitikateooria professor Rein Ruutsoo.

Arenguseire keskuse juhataja Tea Danilov ja uuringute juht Meelis Kitsing annavad ülevaate äsja loodud keskusest ja selle plaanidest. Praxise tervisepoliitika programmijuht Ülla-Karin Nurmi poolt on artikkel Eesti tervisepoliitika tulemuslikkusest viimasel kümnendil. Tartu Ülikooli rektor Volli Kalm kirjutab teadusest. Riigikontrolli peakontrolör Airi Mikli analüüsib kohalike omavalitsuste andmekogusid.