"Antud väide ei ole absoluutselt tõene," sõnas Ulejev. Ta toonitas, et Ekspress Meedia ja lehelaste vahel sõlmitud lepingus on selgelt kirjas - ning millele on ka lapsevanem alla kirjutanud - järgmine punkt: "AS Ekspress Meedia müüb Lehemüüjale nädalalehte Eesti Ekspress igal kolmapäeval, ajavahemikus kella 8.00 st kuni kella 17.00 ni ja neljapäeviti nädalalehti Eesti Ekspress ja Maaleht, ajavahemikus kella 8.00 st kuni kella 16.00ni. Ajalehti saab müüa suveperioodil 08.06.-25.08.2016.a."

Ehk teisisõnu on tegemist ajavahemikuga, millal Ekspress Meedia kontorist on võimalik saada lehte müügiks. See aga ei tähenda, et tegu oleks tööpäeva pikkusega. Ulejev märkis, et kõik müümist puudutavad muud kokkulepped on lapse ja lapsevanema omavahelised kokkulepped ja ettevõte ei ole absoluutselt sellesse sekkunud, veel vähem ette andnud mingeid müügiaegu ja kohustusi.

Seega info, millele minister oma avalduses tugineb, ei ole tõene. "Nii nagu ei vastanud tõele ka paari päeva tagune tööinspektsiooni väide, et ajalehed pidi kohe välja ostma ja seetõttu pidid lapsed neid kaua müüma, et mitte raha kaotada. See ei ole tõsi," toonitas Ekspress Meedia levi- ja klienditeenindusdirektor Tarvo Ulejev.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski täpsustas Delfile, et tema info tugineb tööeluportaalis tööinspektsiooni poolt lahti kirjeldatud juhtumile. Ajakirjaniku selgitusele, et Ekspress Meedia juhtkonna sõnul minister eksib, vastas minister täpsustavalt, et tema info tugineb tööinspektsiooni järelevalvemenetlusele, mis parasjagu käimas on. "Kindlasti on juriidilisel isikul Ekspress Grupil võimalik seda vaidlust pidada, kui nad ei ole tööinspektsiooniga nõus. Mis ma muud oskan öelda, mina ei ole seda järelevalvet teinud," sõnas minister.

Nii minister kui ka tööinspektsioon kinnitasid, et nende väited tuginevad konkreetsetele kaebustele. Ossinovski sõnul sai tööinspektsioon kaebuse, kus on öeldud, et seitsmeaastane laps pidi Ekspress Meedia heaks lepingu kohaselt töötama kümme tundi päevas. "See 10 tundi on kirjutatud ka ostumüügi lepingus, mida Ekspress Grupp sõlmis selle konkreetse lapsevanemaga, ehkki ostumüügilepingut sellisel juhul sõlmida ei tohi, tegemist on töölepingulise suhtega."

Ossinovski jätkas: "See on väga räige Eestis kehtiva õiguskorra rikkumine, mida Ekspress Grupp on rakendanud, pannes 7-aastased lapsed tööle 10-tunniste tööpäevadega ilma töölepinguta. Sellest tulenevalt on tööinspektsioon öelnud: sõbrad, need inimesed võivad seda tööd teha, kui tingimused on tagatud, lepime selles kokku, see küsimus on võimalik lahendada. Aga see tähendab loomulikult seda, et laste õigused peavad olema kaitstud. Siin ei ole mitte mingisugust muud kohustust, mingisugust muud võimalust. Riigil on kõrgendatud kohustus laste huvide kaitsel."

"7–12-aastaste laste puhul on nende tööle värbamisel konkreetsete tööde puhul ja konkreetsetes valdkondades mõned piirangud. Üks olulisemaid piiranguid on see, et nad tohivad töötada päevas 3 tundi. See on rahvusvaheline kohustus ja seadusandja on selle Eesti õigusruumi üle võtnud," sõnas Ossinovski riigikogu infotunnis.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid