“Juulist algava Eesti eesistumise ajal käib lahenduste otsimine rändekriisile ning energia- ja kliimaküsimustele, samuti algavad Brexiti-kõnelused,” märkis Ratas. “Eesti peab siin kõige olulisemaks Euroopa Liidu ühtsuse ja otsustusvõime hoidmist, mis on samamoodi tähtis Norra Kuningriigile ning kõigile teistele EL-i partneritele.“

Ratas tutvustas Solbergile Eesti prioriteete EL Nõukogu eesistujariigina ning rõhutas Eesti huvi digitaalse Euroopa ja andmete vaba liikumise arendamisel. “Andmete vaba liikumine peaks olema loomulik osa Euroopa ühisturust ning Euroopa Liidu viies põhivabadus,” lisas ta.

Ratase sõnul tahab Eesti tugevdada Norraga küberjulgeoleku- ja IT-alast koostööd ning alustada läbirääkimisi e-residentsuse ja digiallkirja vastastikuseks tunnustamiseks. Eesti peaminister andis Solbergile täna pidulikult üle e-residentsuse.

Samuti räägiti kohtumisel Eesti ja Norra kahepoolsetest suhetest. Ratas tunnustas Norra aktiivset tegevust meie regiooni kaitse tagamisel. “Norra panus meie julgeolekusse läbi Balti riikide õhuturbe ja Tallinnas asuva NATO staabielemendi on kahtlemata tähtis. Norra on Eestile oluline liitlasriik nii NATO-s kui ka Põhjala regioonis, meil on sarnased seisukohad ning head ja tihedad suhted,” lausus Eesti peaminister.

Kohtumisel oli kõne all ka koostöö EL idapartnerluse raames ning suhted Venemaaga. Ratas märkis, et Eesti on huvitatud pikaajalisest koostööst Norraga idapartnerluse riikides ning eriti Ukrainas. Idapartnerluse eesmärgiks on tihendada Armeenia, Aserbaidžaani, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Valgevene koostööd ja integratsiooni EL-iga.