Riigiprokurör Eve Oleski sõnul esitas SA PJV Hooldusravi juhatuse liige Anders Tsahkna kahtlustuse kohaselt sotsiaalministeeriumile taotluse tema ettevõttele kuuluva Keila Haigla hoonete osaliseks rekonstrueerimiseks, teades, et taotluses esitatud andmed ei vasta tegelikkusele ja taotluse koostamise eesmärgiks oli pettuse teel toetust saada. Samuti kahtlustatakse Tsahknat rahandusministeeriumile teadvalt ebaõigete andmetega toetuse väljamaksetaotluste esitamises.

Skeemi eesmärgiks oli saada haigla rekonstrueerimiseks raha nii, et nõutud omafinantseeringut ise ei tasuta. Selleks paisutati ehitusmaksumus tegelikkusest kunstlikult mitme miljoni euro võrra kõrgemaks. Kahtlustuse kohaselt on veel kaks meest võimaldanud enda kontrolli all olevate ettevõtete kaudu luua näiliste tehingute ahela abil ja fiktiivsete arvete alusel ebaõige ettekujutuse omafinantseeringu kulude katmisest. Kokku maksti rahandusministeeriumi poolt Anders Tsahkna esitatud väljamaksetaotluse alusel toetust ligi 3,9 miljonit eurot,“ selgitas riigiprokurör kahtlustuse sisu.

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juhi Janek Maasiku sõnul on antud juhtum järjekordne näide ulatuslikust petuskeemist, mis uurijatele silma jäi. „Soodustuskelmuste avastamine on meie prioriteet. Tegemist on valdkonnaga, kus jagatakse suuri eurorahasid ja taotlejad peavad toetustele ligi pääsema võrdsetel tingimustel,“ ütles Maasik ning lisas, et toetused peavad teenima ühiskonna mitte üksikisiku huve.

Büroojuhi sõnul viisid uurijad täna hommikul läbi nelja kinni peetud mehe elu- ja töökohtades läbiotsimised ning kuulati üle mitmeid tunnistajad.
19.07.2010 esitas SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla sotsiaalministeeriumile toetuse taotluse Põhja-Eesti Regionaalhaigla Keila korpuse rekonstrueerimiseks Euroopa Regionaalarengu Fondist meetmest ning sotsiaalminister rahuldas taotluse.

Anders Tsahknat ja veel kahte meest kahtlustatakse soodustuskelmuses ehk karistusseadustiku § 210 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises. Kohtus süüdimõistmise korral on võimalik selle eest karistada rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega. Kahtlustuse on saanud ka juriidiline isik SA PJV Hooldusravi. Veel ühte meest kahtlustatakse soodustuskelmusele kaasaaitamises.

Kriminaalmenetlust juhib riigiprokuratuur ja viib läbi Keskkriminaalpolitsei.

Mullu septembris sai endine Tallinna abilinnapea Anders Tsahkna Hiiu hooldusravila aastatetaguse omandivaidluse tõttu süüdistuse kuriteos.

Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistas kunagist reformierakondlasest ekspoliitikut Tsahknat usalduse kuritarvitamisele kaasaaitamises, Leho Tamveret (45) usalduse kuritarvitamises ja võlgniku varalise seisundi teadvas kohustustevastases kahjustamises, millega on põhjustatud võlgniku maksevõime oluline vähenemine, ja Kaidi Vainolat (42) sellele kaasaaitamises. Antud süüasjas on kohtumenetlus veel käimas.

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel Sihtasutus PJV Hooldusravi-il maksuvõlg summas 722 236, 90 eurot.