Hannes Rummu asemel juhib kolmel eeloleval pühapäeval Vikerraadio pühapäevast poliitika arutelusaadet koos Anvar Samostiga kirjastaja Hans H. Luik.

Luik juhib koos Samostiga saadet 11., 18. ja 25. juunil.

2. juulil noorte laulu- ja tantsupeo tõttu saadet erakorraliselt eetris ei ole. Selle järel asub Samosti kõrval taas ametisse püsiv saatejuht, kellega on ERR-il põhimõtteline kokkulepe olemas, kuid kelle nime veel ei avalikustata.

Välisministeeriumis strateegilise kommunikatsiooni nõunikuna tööd alustanud Hannes Rumm teatas pühapäeval, et lahkub Vikerraadio saatest "Samost ja Rumm". Saade on Vikerraadio eetris pühapäeviti kell 13.05.

3. juunil kirjutas Delfi, et ERRi ajakirjanduseetika nõuniku Tarmu Tammerki sõnul ei ole Hannes Rummil ministeeriumi ametnikuna sobilik juhtida ERR-i saadet. Tammerk selgitas, et töötades ministeeriumis ametnikuna ning samal juhtides päevapoliitilist saadet võib tekkida huvide konflikt sõltumatu vaatleja ja riigiametniku rollide vahel. "Välispoliitika ja sisepoliitika on tänapäeval tihedalt läbi põimunud. Kui ametnik peab tööpäevadel tegelema riigi mainekujundusega välismaal, võib tal olla keeruline pühapäeval avalik-õigusliku meediakanali eetris kehastuda distantseeritud vaatlejaks," märkis Tammerk. Teise võimaliku stsenaariumina tõi Tammerk välja selle, et vältimaks ametniku töövaldkonnast rääkimist võidakse saatest üldse mõned teemad välja jätta. "Nii võib saate sõltumatus kannatada. Seetõttu on mõttekas otsida selle raadiosaate jaoks uut lahendust," ütles Tammerk kokkuvõtteks.

30. mail teatas Hannes Rumm, et asub tööle välisministeeriumis strateegilise kommunikatsiooni nõunikuna. Rumm lubas, et kokkuleppel välisministeeriumiga jätkab ka Vikerraadios saadet "Samost ja Rumm", kuid otsustas eetikanõniku seisukohavõtu järel saatejuhi kohalt päeva pealt lahkuda.