"Asendusemadusega on seotud palju moraalseid ja eetilisi küsimusi ning seepärast peab muutusele eelnema laiapõhjaline arutelu." ütles probleemkomisjoni esimees Siret Kotka-Repinski.

Kotka-Repinski sõnul on oluline läbi rääkida, millised on praegu viljatute inimeste võimalused lapsesaamiseks. "Peame käsitlema asendusemadust delikaatselt ja igakülgselt ning leidma inimestele sobivaimad lahendused. Vajadusel välja töötama ja vastu võtma seadused," lisas Siret Kotka-Repinski.

Istungil tegid ettekande Eesti Naistearstide Seltsi president Made Laanpere, Eesti Kirikute Nõukogu asepresident Meego Remmel ja Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja Indrek Niklus.

Istungile olid kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Õiguskantsleri Kantselei, Eesti Bioeetika Nõukogu, Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse, Nova Vita Kliiniku, Tartu Ülikooli, SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks ning MTÜ Viljatusravi tugikeskuse esindajad.