"Eesti toetab täielikult Euroopa Komisjoni ja Barnier’d Artikkel 50 läbirääkimistel Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumisel," kinnitas peaminister Ratas.

"Eesti põhiline roll Euroopa Liidu Nõukogu eesistujana aasta teises pooles on hoida Euroopa Liit ühtse ja tegutsemisvõimelisena," ütles Ratas. "Ühendkuningriigi lahkumisläbirääkimiste juhtroll on Euroopa Komisjonil, kellega teeme eesistujana igakülgset koostööd."

Peaministri sõnul on Euroopa Liit silmitsi mitmete väljakutsetega samal ajal kui liikmesriigid pingutavad igapäevaselt, et juba kokku lepitud tegevused oleks ellu viidud. "On oluline, et Brexiti läbirääkimised ei halvaks Euroopa Liidu teovõimet teistes valdkondades ega varjutaks pärast Euroopa liidrite Bratislava ja Rooma kohtumist tärkama hakanud optimismi."

Ratase sõnul on Brexiti puhul esmaoluline tagada kodanike ja ettevõtete huvid. "Peame vähendama ebakindlust, mis lahkumisläbirääkimiste ja lõpuks ka lahkumise tulemusena tekib. Samuti tuleb ettevõtjatele tagada õiguskindluse säilimine."

Peaminister avaldas lootust, et lahkumisläbirääkimiste protsess kulgeb sujuvalt. "Lahkumisläbirääkimised algavad üsna pea, kuid rääkides Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi võimalikust suhtest tulevikus, on kõigi huvides, et see suhe oleks võimalikult lähedane," toonitas Ratas.