Ta kirjutas selle kohta Facebookis lühikese kommentaari: Barack Obama ütles presidendiametist lahkumisel: „This is not a period. This is a comma in the continuing story of building America. [See ei ole punkt. See on koma Ameerika ehitamise kestvas loos - toim]"

"Omal ajal seisid Kyoto kliimaleppele vastu suured arengumaad nagu India ja Hiina, viidates õigusele saastada nii kaua, kuni nad jõuavad Lääneriikide arengutasemele. Nii oli Pariisi kliimalepe tõeliseks läbimurdeks planeedi hoidmisel ja tulevaste põlvede nimel, kuna sellega liitusid kõik maailma riigid," kirjutas Ossinovski.

"Trumpi eilne avaldus ei jätnud seega mingit kahtlust – Ameerika Ühendriigid on vabatahtlikult andmas ära vaba maailma liidrirolli ning kiirel sammul arengumaastumas: pikaajaliste ja kogu inimkonda mõjutavate poliitikate asemel seatakse esikohale lühiajalised ja isolatsioonilised poliithuvid."