"Tallinna kommunaalameti tellimusel alustab RTS Infraehitus OÜ 12. juunil Tammsaare pargi rekonstrueerimistöödega," sõnas ameti juhataja asetäitja Reio Vesiallik Delfile. Kokku 6,3 miljonit eurot maksvate tööde esimene etapp lõpetatakse sügisel ning lõplikult peaks park oma nõukaaegse näo kaotama järgmise aasta juulikuus.

Ülejärgmisel esmaspäeval alustatakse Estonia teatri esisele alale Uue turu platsi rajamisega, mille täna olemasolev süvend on plaanis likvideerida. Olemasolev 1905. aasta ülestõusu mälestusmärk nihutatakse keskselt kohalt pisut varjatumasse pargitsooni. Uue turu platsil saab korraldada kultuuriüritusi ning hooajalisi turgusid. Seejärel liigutakse etappide kaupa ehitustöödega ülejäänud pargialale.

Praegu katte all niisama seisvate turuhoone varemete tulevik pole Vesialliku sõnul alles projekteerimisel. "Varemete võimalik kasutuselevõtt ning konkreetne arhitektuurne lahendus täpsustatakse eraldiseisva projekti alusel, mida hetkel koostatakse," sõnas ta ja lisas, et ideekonkursi võidutöös planeeriti samale asukohale maapealsena kergkonstruktsiooniga pargipaviljon.

Tööde käigus uuendatakse pargi teed, korrastatakse haljastus, rajatakse vajalikud tehnovõrgud, uuendatakse valgustus ning paigaldatakse linnamööbel. Tammsaare monumendi taga tihendatakse teedevõrku ning sinna on lisatud intiimsemat haljastust. Sinna on võimalik põigata pargikülastajatel, kes soovivad omaette olla. Estonia teatri poolsele küljele rajatakse laste mänguväljak.

Viru keskuse poolse serva lahendab peatänava projekt

Vesialliku sõnul ei käi Tammsaare pargi rekonstrueerimise projekti sisse pargi Viru keskuse poole jääv ebamäärase kasutusega serv - see lahendus sünnib peatänava projekti raames. "Nimetatud ala peaks moodustama üleminekutsooni lopsaka, peamiselt ajaloolise haljastusega Tammsaare pargi ja kaasaegse vormikeelega hoonetekompleksi vahel. Samuti lahendatakse peatänava projektiga skulptuuri „Merineitsi“ asukoha muudatus," täpsustas ta.

Pargi rekonstrueerimise projekt koostati Tallinna linnaplaneerimise ameti poolt 2012. aastal ja see põhineb ideekonkursi võidutöö "Belle Epoque" alusel, mille autor on arhitektuuribüroo Kadarik Tüür Arhitektid.

Tammsaare pargi kui Tallinna linna esinduspargi rekonstrueerimise eesmärgiks on luua kaasaegse kujundusega, parima funktsionaalsusega, kompositsiooniliselt tasakaalustatud ning turvalisust pakkuv park, mis väärtustab pargi ala linnaruumis eelkõige pargina ja mitte väljakuna, sisaldades avatud ning suletud alasid, teadlikult kujundatud aktiivseid ning passiivseid pargitsoone. Rajatav lahendus peab ilmestama tänasel päeval kasutusest väljas olevaid pargialasid.