Kirsberg tõi oma valimislubadustest välja muuhulgas ajalootundidesse Kolmanda Reichi ajaloo „õige“ õpetuse toomise, holokausti dekriminaliseerimise Euroopas, islami väljajuurimise, „vaenulike venelaste“ kodakondsuste tühistamise ning Eestist välja saatmise ja suurpuhastuse meedias. Eelnimetatuid lubadusi erakonna põhikiri ja programm ette ei näe, kuid EKRE parlamendi fraktsiooni esimees Martin Helme kommenteeris Kirsbergi lubadusi sõnadega: „Inimesed astuvad erakonda vabatahtlikult ja kinnitavad avalduses, et toetavad erakonna programmi ja põhikirja. Kui nad ei levita veendumusi, mis on nende dokumentidega vastuolus, siis pole põhjust inimest hukka mõista või korrale kutsuda.“

Mihhail Kõlvarti sõnul tekitab temas enim nõutust ja muret EKRE aseesimehe Martin Helme reaktsioon, mitte lihtliikme rumalused. „Tegelikult tunnustas ta, et EKRE liikme Georg Kirsbergi lubadused vastavad põhikirjale, seega ka partei ideoloogiale. On uskumatu, et ühiskond võttis rahulikult vastu valimislubadused, mis sisuliselt peegeldavad natsismi ideoloogiat,“ märkis Kõlvart. Holokaust puudutab miljoneid vaevatuid, maha lastuid, kägistatuid gaasikambrites, ilmsüütuid inimesi. Ebainimliku ideoloogiaga hävitasid natsid sihikindlalt rahulikku elanikkonda ka Eestis,“ sõnas Kõlvart.

Kõlvart leidis, et selles valguses on eriti uskumatu Reformierakonna sõnum paremkoalitsiooni võimalikkusest EKREga. „Kas Reformierakond tõepoolest noogutab kaasa sellistele lubadustele, mida EKRE liige ja vaikiv juhtkond toetavad?“ küsis Kõlvart. Ta sõnas, et kui EKRE jaoks on tegemist normaalsusega, siis liberaalne ja Euroopa-meelne Reformierakond peaks väga selgelt ennast EKREst distantseeruma. „Reformierakonna juhtkonnalt ootaks väga selget sõnumit koostöö võimalikkusest EKREga. Kui nende arvates on sellised lubadused aktsepteeritavad, siis pole kumbki erakond Euroopa Liidu riigis kindlasti parketikõlbulik,“ rõhutas Kõlvart.

Kirsberg asuks „islamit välja juurima“ ja „õiget ajalooõpetust levitama“

Kirsbergi sõnul tuleb kriminaliseerida okupatsiooni eitamine ja Nõukogude Liidu sümboolika ülistamine Eestis, utiliseerida pronkssõdurina tuntud monument ja kõik muud Nõukogude Liidu sümbolid, vahendab ERRi uudisteportaal.

Endiselt presidendilt Toomas Hendrik Ilveselt lubab Kirsberg Ärma talu konfiskeerida, luua põhiseadustribunali ja viia läbi puhastuse „riikliku meedia“ ridades. „Vallandame kõik, kes on mustanud Donald Trumpi, levitanud demagoogiat konservatiivide osas või aidanud muul viisil kaasa punase/neomarksistliku ideoloogia levitamisele!“

Kirsberg on välja toonud ka valimislubadused Euroopa Parlamendi valimistel ning lubab viia koolide ajalootundisesse „kompetentse kolmanda reichi käsitluse“. „Siin ei ole midagi pistmist Hitleri ülistamisega, vaid lihtsalt tõe päevavalgele toomisega, sest valega represseeritakse meie tänast ühiskonda,“ teatab Kirsberg.

Kirsberg kuulutab, et juurib Euroopast täielikult välja islami, sulgeb kõik mošeed, medresed ja muu islami taristu, lisaks sellele ka „vene maailma mürgised mõjud.“

Lubaduste hulka kuulub ka holokausti eitamise dekriminaliseerimine.

Vabaerakond heitis Kirsbergi mullu sotsiaalmeedias ilmunud rassistlike postituste tõttu välja. Pärast seda astus mees EKRE liikmeks.