Järjekorras viienda Liibanoni kontingendi Estcon-5 jalaväerühm Estpla-22 ja staabiohvitserid teenisid sealse ainsa mitmerahvuselise Iiri-Soome pataljoni koosseisus.

Kontingendi ülema major Ivo Silbaumi sõnul on Eesti kaitseväe osalemine Liibanoni rahuvalveoperatsioonil vajalik ja kasulik. "Arendame seeläbi oma võimekust tegutseda rahvusvahelises keskkonnas, avardame kaitseväelaste silmaringi ning anname neile väärtuslikku kogemust reaalses operatsioonikeskkonnas," ütles major Silbaum.

Estpla-22 rühmaülema leitnant Virko Luide sõnul sai tema rühm hästi hakkama ning suutis eelnevate Eesti üksuste poolt kõrgele tõstetud mainet hoida. Eesti sõdurite professionaalsuse tõid mitmel korrale esile ka rahvusvahelise pataljoni ülemad. "Meie enda jaoks oli huvitav eelkõige rahuvalveoperatsiooni omapäradega harjumine, kus sõduri igapäevatöös on oluline eelkõige hea suhtlemisoskus ja rahulik ning diplomaatiline lähenemine," lisas leitnant Luide.

Estpla-22 alustas teenistust Lõuna-Liibanonis Iiri-Soome pataljonis möödunud aasta novembri lõpus. Eesti rahuvalvajate ülesandeks oli teostada oma vastutusalas jalgsi- ja motoriseeritud patrulle nii öösel kui päeval, mehitada vaatlusposte ning täita teisi rahuvalvealaseid ülesandeid. Muu hulgas teostas Eesti üksus patrulle ka vahetult Iisraeli ja Liibanoni eraldaval sinisel joonel.

Jaanuari keskpaigast kuni märtsi keskpaigani teenis rühm patrullbaasis UNP 6-50, mis asub vahetult Liibanoni ja Iisraeli eraldaval sinisel joonel. Kahe kuu jooksul tegid kaitseväelased regulaarselt nii jalgsi- kui ka motoriseeritud patrulle oma vastutusalas, jälgisid pidevalt konflikti osapooli eraldavat sinist joont, tagasid baasi julgeolekut ja hoidsid ühte jagu kiirvalmiduses. Kokku tegid eestlased oma rotatsiooni ajal 356 erineva patrulli, millest 40 tehti koostöös Liibanoni armeega.

Koju saabunud jalaväerühma Estpla-22 vahetas Liibanonis välja jalaväerühm Estpla-23, mis jätkab samuti teenistust Iiri-Soome pataljoni ühes kompaniis koos Soome kaitseväelastega. Koos staabiohvitseridega teenib Liibanonis ÜRO rahuvalvemissioonil UNIFIL ligi 40 Eesti kaitseväelast, kellest suurema osa moodustab rühmasuurune üksus, mis on komplekteeritud peamiselt Scoutspataljoni B-kompanii baasil. Kokku panustab praegu UNIFILi 40 riiki.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid