Töid alustatakse lõigus Paldiski maanteest Mõisa tänavani. Ehitustööde ajal on tänav tavaliiklusele suletud. Ligipääs on tagatud ainult kohalikele elanikele.

Vabaõhumuuseumi tee rekonstrueerimistööde mahus korrastatakse 6,5 meetri laiune 1+1 sõidurajaga sõidutee, 4 meetri laiune kergliiklustee ning rajatakse uus 48 parkimiskohaga parkla. Liikluse rahustamiseks rajatakse sõiduteele künnised ning ülekäiguradadele eraldussaared. Ülekäiguradadele paigaldatakse vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks reljeefsed kõnniteeplaadid ning rajatakse ülekäiguradade erivalgustus. Rajatakse sademeveekanalisatsioon ning korrastatakse töömaas olevad kaevud. Lisaks teostatakse tänaval asuvate puude hoolduslõikust ning likvideeritakse ohtlikud ja ebasobivas kasvukohas paiknevad puud. Likvideeritavad puud asendatakse uutega ning istutatakse ka üle tuhande uue põõsasistiku. Rekonstrueerimistööd peavad olema lõppenud enne uue õppeaasta algust.

Vabaõhumuuseumi tee rekonstrueerimise töövõtuleping Nordecon AS-ga sõlmiti 05.05.2017 tähtajaga 25.08.2017. Rekonstrueerimistööd peavad olema lõppenud enne kooli uue õppeaasta algust. Ehitaja on kohustatud Vabaõhumuuseumi tee rekonstrueerimistööde ajal arvestama ka Haabersti ringristmiku töödega ning tagama vajadusel läbipääsu.

Palume järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid.