„Pärast põhjalikku kaalumist otsustasin vastu võtta Juhan Partsi ettepaneku asuda tööle tema meeskonnas. Tegu on kaaluka võimalusega kaasa rääkida Euroopa poliitikate kujundamises ning teha rahvusvahelist tööd,“ selgitas Vaher oma otsust.

„Jään edasi IRL-i liikmeks ja mõtlen kaasa Eesti tulevikule. IRL-il on veel palju anda Eesti ühiskonna hüvanguks," lisas Ken-Marti Vaher.

Ken-Marti Vaher on olnud justiitsminister ja siseminister ning valitud riigikogu nelja järjestikuse koosseisu liikmeks alates 2003. aastast. Praegu on ta riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees.

Vaheri asendusliige riigikogus on praegune võrdõigusvolinik Liisa Pakosta. Ta teatas, et teeb otsuse riigikogu liikmeks mineku osas hiljemalt neljapäeval kella kaheks, enne riigikogu juhatuse korralist istungit selles küsimuses. Kui tema loobub, on järgmine asendusliige Tarmo Kruusimäe.

Vaheri kommentaar: mõtlen kaasa Eesti tulevikule

Otsustasin võtta vastu Juhan Partsi ettepaneku asuda tema staabiülemana tööle Euroopa Kontrollikojas. See on kaalukas väljakutse, mis annab võimaluse rääkida Euroopa tasemel kaasa poliitikate kujundamisele ning osaleda rahvusvahelises töös.

Asun uude ametisse 1. juunist 2017, sellega lõppevad ka minu volitused Riigikogu liikme ja põhiseaduskomisjoni esimehena.

Olen osalenud Eesti poliitikas 16 aastat, mis ei ole lühike aeg. Selle sisse jääb töö neljas Riigikogu koosseisus, ametiajad justiitsministri ja siseministrina ning muu aktiivne ühiskondlik tegevus.

Tänan kõiki, kellega olen seni saanud koos ühiskonda teenida ja kes on olnud toeks sel huvitaval teel.

Nüüd algab järgmine eluetapp, mis tähendab ka pausi aktiivsest poliitikast. Loomulikult jätkan IRL-i liikmena ja mõtlen kaasa Eesti tulevikule.

Olen veendunud, et IRLil on silmapaistev minevik ja kindel tulevik. Paljud Eesti edusammud enam kui kahekümne aasta jooksul on tehtud IRLi eestvedamisel ja nii saab olema ka edaspidi.