Kohtueelse menetluse raames tuvastati, et salaalkoholi ebaseadusliku salaalkoholi valmistamise, töötlemise, villimise, ladustamise, edasitoimetamise ja kauplemisega tegelenud kuritegelik ühendus omas Ida-Virumaal Mäetaguse vallas asunud talus ning Kohtla-Järvel kinnise tööstuskompleksi territooriumil asunud garaažikompleksis suuremahulisi salaalkoholi tootmiskomplekse. Toodetud salaalkohol turustati kuritegeliku ühenduse poolt Jõhvis, Kohtla-Järvel, Sillamäel, Narvas ja Tallinnas.

Viru ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Rita Hlebnikova sõnul on kahtlustused alkoholi ebaseaduslikus käitlemises ja kuritegelikku ühendusse kuulumises esitatud kuuele isikule, kellest kolme osas taotletud vahistamise Viru maakohus ka rahuldas. „Uurimisega tuvastati, et kolme kuu jooksul käideldi kuritegeliku ühenduse poolt ebaseaduslikult kokku vähemalt 5 771 liitrit puskarit, teenides sel moel kriminaaltulu ligi 29 000 eurot,“ lisas Hlebnikova.

Kriminaalasja raames teostatud läbiotsimiste käigus leiti ja võeti ära kaks 500-liitrist puskariaparaati, ligi 600 liitrit kanget salaalkoholi ja 9000 liitrit meskit ning suures kogus erineva mahuga plasttaarat ja puskari tootmiseks vajaminevat toorainet ja maitseessentse, samuti sularaha.

Maksu- ja tolliameti uurimisosakonna juhataja Rain Kuusi sõnul oli tegemist püsiva ning hästitoimiva kuritegeliku ühendusega, kes realiseeris aastate jooksul väljakujundatud müügivõrgustiku kaudu suurtes kogustes salaalkoholi Ida-Virumaal ja Harjumaal. „Eestis tervikuna on salaalkoholi levik viimastel aastatel küll järjepidevalt vähenenud, kuid kindlates piirkondades veel siiski sügavalt juurdunud. Sarnaste müügivõrgustike lõhkumisel hoiab MTA uurimisosakond oma tähelepanu kindlasti edasi, et takistada küsitava kvaliteediga toodete jõudmine tarbijateni, “ ütles Kuus.

Kriminaalmenetlust viib läbi maksu- ja tolliameti uurimisosakond ning juhib Viru ringkonnaprokuratuur.