Näiteks reede, 26. mai keskpäeval käisid päästjad kustutamas Vaivara vallas Tõrvajõe külas järelevalveta lõket. Kella seitsme ajal õhtul aga teatati häirekeskusele, et Kohtla vallas Peeri külas Entusiasti aiandusühistus põlesid vanad kummid, ohtlikud jäätmed ja prügi. Päästjad likvideerisid põlengu kell 19.37 ning teavitasid keskkonnainspektsiooni.

Päästeamet tuletab meelde, et lõket ette valmistades tuleb meeles pidada, et lõkkesse sobivad kuiv puit, oksad, immutamata puitmaterjal, paber, kiletamata papp ning muu töötlemata looduslik materjal. Mööblit, immutatud või värvitud puitu (nt vanu elektriposte), vanarehve, plasti või riideid ei tohi lõkkesse visata, kuna nende põletamisel paiskuvad õhku tervisele ohtlikud ained. Jäätmete põletamisel tekkiv suits võib tekitada tervisehäireid selle otsesel sissehingamisel. Kõige rohkem mõjutab see tundliku hingamissüsteemiga inimesi, samuti lapsi ja vanureid. Päästeamet juhib tähelepanu, et ohtlike jäätmete põletamine on väärtegu, mille eest võib määrata rahalise karistuse eraisikule kuni 1200 eurot, ettevõttele kuni 3200 eurot.

Laupäeva hommikul kella poole kümne ajal teatati häirekeskusele, et Kohtla vallas Roodu külas teevad inimesed lõket ning suits ja sädemed lendavad teataja puust maja poole. Sündmuskohale saabunud päästjad leidsid eest liiga suure lõkke, mille ohutusnõuded polnud tagatud. Päästjad kustutasid lõkke ära ning tegid selgitustööd.

Päästeamet tuletab meelde, et lõket tohib teha vaid mittesüttival pinnasel ning tuld ei tohi jätta üksi. Käepärast tuleb hoida ämber veega või tulekustuti. Alla ühe meetrine lõke peab paiknema vähemalt 10 meetri kaugusel hoonetest ja metsast. Üle ühe meetrine lõke peab paiknema vähemalt 15 meetri kaugusel hoonetest ja 20 meetrit metsast. Tugeva tuulega ei tohi lõket teha, sest sel juhul on tuli kiire levima kulusse, metsa, eluhoonetele või muule varale. Infot täpsemate tuletegemise nõuete ja kohalike omavalitsuste heakorraeeskirjade kohta saab päästeala infotelefonilt 1524.
Eesti metsades püsib mitmel pool suur tuleoht.

Tänavu on päästjatel tulnud kustutada kokku 983 metsa- ja maastikutulekahju ning vaatamata sellele, et tänaseks lubab ilmateenistus mitmele poole Eestisse hoovihma, püsib metsades suur tuleoht.