Torgu vallas Hänga külas leiti raiesmikult saksa päritolu miinipildujamiin. Kuna miini sütik oli vigastatud, kahjutustasid demineerijad miini leiukohas.

Teine miin leiti Salme vallas Tiirimetsa külas Teises maailmasõjas langenud sõdurite säilmete ümbermatmise käigus. Vene päritolu sütikuta miinipildujamiin kahjutustati hävituskohas.