Meenutamaks ja tähistamaks Eesti rahvast ja siinset 800-aastast kristlikku elu mõjutanud suurte sündmuste aastapäevi, 500 aasta möödumist luterlikust reformatsioonist ning 100 aasta möödumist EELK ja Eesti Vabariigi sünnist, on 2017. ja 2018. aasta on Eesti kirikurahva poolt pühendatud teemale „Vabaduse teetähised“,

1917. aastal sai alguse meie evangeelse luterliku kiriku kujundamine vabaks rahvakirikuks. Sama aasta kevadel toimus Tartus eesti koguduste esindajate kirikukongress. Esmakordselt ajaloos kogunesid koguduste saadikud, et kiriku kõrgeima võimu esindajatena demokraatlikult otsustada oma kiriku tuleviku üle. Kongressil läbis esimese lugemise kiriku põhikiri ja võeti vastu viiest punktist koosnev deklaratsioon, mille esimeses punktis märgiti, et Eesti luterlik kirik on vaba rahvakirik kodumaal ja asundustes. See deklaratsioon on EELK sünniakt.

Kirik vabanes riigi eeskostest ja senistest riigi määratud ülesannetest ning asus oma rahva keskel tegutsema rahvakirikuna. Kirikusse kuulumine sai vabatahtlikuks. Vaba rahvakiriku tegevuse keskmesse asus evangeeliumis vabastatud vaba rahvana kiriku liikmeskond, kellel oli ühine vastutus oma kiriku käekäigu eest. Tunnistades ühiselt evangeeliumit elu, sõna ja teoga, hakati osalema Jumala tahte teostumisel Eesti ühiskonnas.

Sel nädalavahetusel Tartus kogunev kirikukongress arutab avaldust kiriku rollist tänapäeva Eestis: suunatusest Eesti rahvale, kaasvastutusest Eesti rahva ja kultuuri eest, osalemisest ühiskondlikus religioosses ja maailmavaatelises diskussioonis, ühiskonna teenimisest diakoonia ja hingehoiuga ning osalemisest üleilmses Kristuse kirikus.

Kirikukongressi põhisündmused toimuvad sel reedel, 26. mail ning laupäeval, 27. mail Tartu Pauluse kirikus.