“Sloveenia on Eesti jaoks lähedane partner hoolimata meie riikide vahelisest geograafilisest kaugusest,” ütles peaminister Ratas. “Koostöö tihendamise potentsiaal on iseäranis suur IKT valdkonnas ning meie huvid selles vallas Euroopa Liidus kattuvad.” Peaminister avaldas heameelt, et Sloveenia on konstruktiivne partner meie digitaalsete võtmeteemade arendamisel.

Lisaks Eesti prioriteetidele eesistumise ajal rõhutas Ratas peaminister Cerarile piirkonna olulisust Euroopa julgeoleku ja stabiilsuse seisukohast. “Lääne-Balkani riikidele antud Euroopa perspektiiv on piirkonna julgeoleku, arengu ja stabiilsuse võtmetegur. Sarnaselt Sloveeniaga loodame neid ühel päeval näha Euroopa Liidu liikmetena,” ütles Ratas.

Peaminister Ratase sõnul on maailm ja julgeolekukeskkond meie ümber ärev ning on selgemast selgem, et julgeoleku tagamine peab olema kõigi ühine pingutus - olgu see terrorismivastases võitluses või kaitstes Euroopa Liidu välispiiri. “Keerulisel ajal saatsime meie politseinikud Sloveenia piirile, nüüd on Sloveenia otsustanud saata sõdurid Balti regiooni,” tõi Ratas näite.

Eesti eesistumise eesmärk on ehitada ja toetada avatud ja uuendusmeelse majandusega Euroopat, hoida Euroopat turvalisena, edendada digitaalset Euroopat ning andmete vaba liikumist ja tagada, et EL-i tegevus oleks kaasav ja kestlik. Peaministri sõnul on Eesti kui Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja üks olulisemaid ülesandeid ka Euroopa Liidu ühtse ja otsustusvõimelisena hoidmine.

Tavapäraselt külastab alustava eesistujamaa valitsusjuht võimalikult paljusid Euroopa Liidu liikmesriike, et tutvustada eesistumise prioriteete, programmi ning arutada võimalusi koostöö tihendamiseks. Sel visiidil külastab peaminister Ratas Slovakkiat, Ungarit, Tšehhit, Sloveeniat ja Rumeeniat.