Riigikaitsekomiosjoni esimehe Hannes Hanso ei kahtle keegi Põhja ja Baltimaade kaitsealase koostöö vajalikkuses. „Sõltumata sellest, kas riik kuulub NATOsse või mitte, tuleb meil teha koostööd, sest meile kõigile on tähtis regiooni julgeolek,“ ütles Hanso. "Me mõistame ohte sarnaselt, seega kunstlikke piiranguid ühistegevusteks olla ei tohi.“ Ta lisas, et praegusel ajal on ülioluline ka olukorrateadlikkuse tõstmine, muuhulgas ka regiooni riikide luurekoostöö.

Vastuvõtjana tutvustab Norra oma külalistele ka sooneutraalse ajateenistuse mudelit. Hanso sõnul on teistel riikidel Norra kogemusest palju õppida, sest naiste ajateenistusse kaasmine on täna aktuaalne ka teistes Läänemere piirkonna riikides sh kindlasti Eestis.

Foorumil esineb ettekandega Norra kaitseminister Ine Eriksen Søreide, kes räägib Norra kaitsepoliitikast ja tutvustab Norra julgeolekupoliitika prioriteete. Venemaa teemat käsitlevas paneelis keskendub arutelu küsimusele, kuidas mõista ja tõlgendada Venemaa ambitsioone ning sõjalist võimekust.

Visiidi käigus külastatakse Haakonsvern mereväebaasi, kus ma võimekust demonstreerivad Norra mereväe erioperatsioonide jõud.

Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees annab foorumil ülevaate Eesti Euroopa Liidu eesistumise pralamentaarse mõõtme programmist ja tutvustab riigikaitse- ja väliskomisjoni korraldatavat Euroopa Liidu parlamentidevahelise ühise välis- ja julgeolekupoliitika konverentsi (CFSP/CSDP), mis toimub septembris Tallinnas.

Riigikaitsekomisjoni delegatsiooni kuuluvad veel komisjoni liikmed Ants Laaneots, Madis Milling ja Tiit Terik.