"Tasuta vastuvõttu pakume ravikindlustatutele. Sellisel juhul on ka muud teenused nagu analüüside ja proovide võtmine haigekassa tervishoiuteenuste loetelu raames tasuta," rääkis Niine nahakliiniku tegevjuht Raul Niin selgitades, mille eest tasub haigekassa.

Spetsiaalseid diagnostilisi uuringuid tavaliselt aga haigekassa ei hüvita. "Nii nagu analüüside võtmine, röntgenuuringu või elektrokardiogrammi tegemine ei kuulu arsti vastuvõtu hinna sisse, nii ei kuulu sinna ka kogu keha nahauuring digidermatoskoobiga," sõnas Niin. Digidermatoskoopia ehk kogu keha nahauuring on aga olnud enamasti osaks nahakliiniku külastusest ja Niine sõnul on seda teenust ka patsiendid ise kõige enam soovinud. Selle eest tuleb aga tasuda patsiendil.

"Kui patsiendile teostatakse ühe kliinikukülastuse käigus nii arsti konsultatsioon kui ka digidermatoskoopiline uuring, patsient on ravikindlustatu ja oodanud vastuvõtujärjekorras, siis läbivaatuse eest tasub haigekassa, kuid dermatoskoopilise uuringu eest tuleb tasuda patsiendil," osutas Niin. Haigekassa tervise edenduse ja kommunikatsiooni talituse juht Liis Hinsberg ütles Niine väidet kommenteerides, et sellises olukorras pole tõesti arve nii haigekassale kui ka patsiendile esitamine sisuliselt vale. Siiski alustab haigekassa kontrolli, et välja selgitada, ega arveid pole esitatud tegelikult topelt ja haigekassat seega petetud.

Eilse saate põhjal on haigekassal aga üsna lakooniline info ja selle põhjal ei saa öelda, kas Niine nahakliinik pettis haigekassat või mitte. "Peame minema partneri käest küsima täiendavaid dokumente ja vaatama sinna sisse, mis siis ikkagi toimus. Kas need väited peavad paika," ütles Hinsberg. Tema kinnitusel on haigekassa juba asunud "Pealtnägija" ja Niine nahakliiniku vastuokslikke väiteid kontrollima. Millal kontrolli tulemused võivad selguda, ei oska ta veel arvata.

Arve peab kliendile olema arusaadav

"Haigekassal võib lepingupartner olla nii haigla, perearst kui ka erakliinik, ja ka haiglad võivad osutada tasulisi teenuseid, kuid oluline on, et enne teenuse osutamist on patsiendile selge ja arusaadav, mis asjad on haigekassa kindlustuse alusel ja millised on tasulised," toonitas Hinsberg. Kui Niine nahakliiniku väited peavad paika, siis on järelikult klientidele aga segaseks jäänud, mille eest ja kellele arved esitatud on. "Mööname, et juhul kui patsient ise ei ole küsinud, ei ole teda rutiinselt informeeritud, milliste teenuste puhul tasus tema eest haigekassa. Parandame sellist teavitamist edaspidi kindlasti," lubas Raul Niin.

PS. Haigekassa kodulehel on kõikide lepingupartnerite nimekiri. Sealt saab kontrollida, kas huvipakkuv erakliinik on haigekassa lepingupartner või mitte, ja järele vaadata, mis erialasid kus osutatakse.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid