Rocca Al Mare kõrghoone viiendal korrusel tegutsenud Niine kliinik on pereettevõtte, mida juhivad ema ja poeg: 66-aastane onkoloog Marianne Niin on melanoomi teemal riigi üks hinnatumaid spetsialiste ning tema poeg Raul Niin on 36-aastane meditsiiniettevõtja, kes Niine kliiniku kõrval juhib uhiuut Kotka tervisemaja ning omab üht vähiravis teedrajavat idufirmat, vahendas "Pealtnägija".

Mitu raviasutuse juhti ütlesid “Pealtnägijale”, et Niine kliinik tabati varguselt ja firma raamatupidamine vajaks revisjoni.

Üks patsient kaebas tänavu aprillis, et tema eest esitati haigekassale arveid uuringute eest, mille eest ta oli tegelikult juba ise tasunud. Pärast seda, kui “Pealtnägija” märtsis Niine kliiniku kohta esimesed vihjed sai, suhtles saate toimetus kümnete patsientidega, kes aastatel 2014-2017 nahakliinikut külastasid. Pea eranditult kõigi Niine kliinikus dermatoskoopias käinud kümnete inimeste puhul, kellega "Pealtnägija" suhtles, kordus sama muster – nad maksid visiidi eest ise, aga tagantjärele kontrollides selgub, et haigekassalt kasseeriti sama käigu eest veel 20 kuni mõnel juhul isegi 70 eurot.

Marianne ja Raul Niin saatsid "Pealtnägijale" pärast kaameravälist kohtumist ametliku vastuse: „Pealtnägija poolt meile esitatud küsimused on esitatud tõendamata süüdistusaktina, millest jäetakse televaatajale mulje, et tegemist on petistega. See ei vasta tõele. Meie tegevus baseerub arstide pikaajalisel kogemusel, usaldusel, läbipaistvusel ja seda ka koostöös Haigekassaga.” Niined rõhutasid, et kõik käib vastavalt haigekassa lepingule ja järelevalvele.

Riik tellib aastas Niine kliinikult 7000 ravijuhtu ca 250 000 euro eest, aga enamik patsiente ei oska neid isegi küsida. Kui küsitakse, öeldakse, et need on täis ja tasuta pääseb üksnes ühe arsti juurde, kes võtab vastu kümme korda kuus. Näib, et ette nähtud 7000 haigekassa tasustatud ravijuhtu kirjutatakse Niine kliinikus niigi juba maksvate klientide kraesse.

Haigekassa lubas, et algatatakse põhjalik uurimine ja kui selles loos kuuldud faktid leiavad kas või osaliselt kinnitust, ähvardab kliinikut sanktsioon rahalisest karistusest kuni lepingu lõpetamiseni.

Kliinik: me ei ole esitanud topeltarveid

Niine nahakliinik teatas, et tänases ETV saates “Pealtnägija” kajastati Niine nahakliiniku tegevust vääralt, tuginemata faktidele ja ajakirjanikule kolme tunni vältel jagatud selgitustele. "Seetõttu avaldame täiendavalt veelkord selgituse, kuidas toimub Niine nahakliinikus raviteenuste rahastamine," teatas kliinik. Kliiniku selgituste järgi ei ole arveid esitatud sama teenuse eest topelt, vaid patsientidele on tehtud erinevaid uuringuid.

Niine nahakliinik on olnud haigekassa poolt regulaarselt auditeeritud ja oleme ka edaspidi avatud igakülgseks läbipaistvaks koostööks ja uurimisteks. Niine Nahakliiniku tegevus vastab haigekassaga sõlmitud lepingule ja kuigi aeg-ajalt on haigekassa poolt küsimusi laekunud, on neile vastatud ja üksikjuhtumid lahendatud.

Niine nahakliinik vabandab kõigi patsientide ja koostööpartnerite ees, kui “Pealtnägijas” esitatud versioon riivab õigustunnet.

Kuidas toimub raviteenuste rahastamine Niine nahakliinikus, selgitas Niine nahakliiniku tegevjuht Raul Niin:

- Tasuta vastuvõttu pakume ravikindlustatutele (st vastuvõtu eest tasub haigekassa). Sellisel juhul on ka muud teenused nagu analüüside ja proovide võtmine haigekassa tervishoiuteenuste loetelu raames tasuta. Niine Nahakliinikus teostab haigekassa poolt hüvitatud vastuvõtte vastavalt lepingule 12st arstist 3 nahaarsti, mistõttu on ka haigekassa hüvitatavatele vastuvõttudele ravijärjekord pikem.

- Haigekassa poolt hüvitatud vastuvõtt hüvitab arstipoolse tegevuse, mille alla spetsiaalsed diagnostilised uuringud tüüpiliselt ei kuulu. Nii nagu analüüside võtmine, röntgenuuringu või elektrokardiogrammi tegemine ei kuulu arsti vastuvõtu hinna sisse, nii ei kuulu sinna ka kogu keha nahauuring digidermatoskoobiga. Nn palja silmaga ei ole aga võimalik tuvastada pahaloomulisi nahamuutusi võimalikult varajases staadiumis, mistõttu on meie kliiniku patsientidel võimalik lisaks ravijärjekorrajärgsele eriarsti visiidi teenusele samal külastuskorral tellida ka digidermatoskoopilist uuringut.

- Digidermatoskoopia (kogu keha nahauuring) ei ole haigekassa tervishoiuteenuste loetellu kantud teenus ning seetõttu tuleb selle eest patsiendil ise tasuda. See on haigekassa tervishoiuteenuste loetellu mitte kantud ja seega mitte ühelegi raviasutusele mitterahastatav uuring, mida täna teostavad lisaks Niine Nahakliinikule ka mitmed riiklikud raviasutused patsiendi kulul.

- Sama kliinikukülastuse raames arsti vastuvõtu ja digidermatoskoopilise uuringu teostamine hoiab kokku patsiendi aega, aitab kaasa lühematele ravijärjekordadele ja aitab avastada pahaloomulisi nahakasvajaid võimalikult varajases staadiumis.

- Kui patsiendile teostatakse ühe kliinikukülastuse käigus nii arsti konsultatsioon kui ka digidermatoskoopiline uuring, patsient on ravikindlustatu ja oodanud vastuvõtujärjekorras, siis läbivaatuse eest tasub haigekassa, kuid dermatoskoopilise uuringu eest tuleb tasuda patsiendil.

- Kui patsiendile on lisaks digidermatoskoopilisele uuringule tehtud teisi näidustatud uuringuid, mis on haigekassa tervishoiuteenuste loetellu kantud ja haigekassa poolt hüvitatavad, või on vajalikuks osutunud korduv arsti vastuvõtt, siis tasub nende eest haigekassa.

- Niine nahakliinik on haigekassa lepingu alusel haigekassa hüvitatud teenuseid osutanud juba 2014. aastast. Kuni viimase poolaastani on teenust osutatud kogu lepingusumma ulatuses. Viimasel poolaastal on osa haigekassa poolt võimaldatud mahust tegemata jäänud ja järjekorrad ka sellevõrra veninud – esmalt seetõttu, et kliinik vahetas aasta alguses tegevuskohta, aga ka seetõttu, et alates ajakirjaniku pöördumisest peatasime haigekassa hüvitatavate teenuste osutamise, kuni asjaolud saavad haigekassaga üle arutatud ja mõlemal poolel veendutud, kuidas tuleb jätkata.

- Kõik haigekassa tasutud teenused on patsientidele reaalselt ka osutatud. Niisamuti teenused, mille eest on patsiendid tasunud ise.

- Mööname, et juhul kui patsient ise ei ole küsinud, ei ole teda rutiinselt informeeritud, milliste teenuste puhul tasus tema eest haigekassa. Parandame sellist teavitamist edaspidi kindlasti.

- Niine nahakliiniku töö tulemuslikkus on tulnud tänu kaasaegsete tehnoloogiate kasutamisele ja meil töötavate arstide ja õdede intensiivsele tööle.

Niine nahakliinik on erakapitalil (mitte riigi raha eest) loodud tervishoiuasutus, kellel on umbes 10% tegevuse ulatuses leping haigekassaga. See tähendab, et haigekassa hüvitab nahahaiguse või selle kahtlusel pöördunud patsientidele osutatud teenuste eest niivõrd, kuivõrd kliinikuga sõlmitud leping ja haigekassa poolt hüvitatavate tervishoiuteenuste loetelu seda ette näevad.

"Meie suur soov on alates esimesest tegutsemisaastast olnud võimaldada mõistlike järjekordadega põhjalikku eriarstiabi, kus saame kaasaegset meditsiinitehnikat kasutades kaasa aidata tõsiste haiguste ennetamisele ja võimalikult varajases staadiumis ravimisele – nii ennetame seda, et Niine nahakliinikut külastanud patsient, kellel raviti siin naha seenhaigust või aknet, ei peaks mõne kuu või aasta pärast märkamata jäänud nahavähi tõttu onkoloogilisele ravile pöörduma. Seetõttu on digidermatoskoopiline kogu keha nahauuring olnud enamasti osaks meie nahakliiniku külastusest ja see on ka teenus, mida meie patsiendid ise kõige enam on praktikas soovinud," sõnas Niin.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid