Gräzin viitas, et Kenderit süüdistanud prokurör teatas eile televisiooni vahendusel, et kaasus oli jurdiiliselt huvitav ja väärib edasikaebamist juriidilise huvitavuse ja õigusselguse seisukohalt. "Kas peate eetiliseks, et prokuratuur kaebab otsuse edasi juriidilise uudishimu motiivil ja ignoreerib neid kannatusi, mida ta on aastate jooksul põhjustanud süütule inimesele?" küsis Gräzin Reinsalult ja avaldas kahtlust ka prokuröri Lea Pähkeli pädevuse üle.

"Kas peate Pähkeli jätkamist antud asjas eetiliselt vastuvõetavaks, kuna Pähkeli avaldused televisioonis on küünilised ja ebaeetilised? Kas peate Pähkeli haridustaset protsessi jätkamisel piisavaks? Kahtlusi sisaldab asjaolu, et küsimus, mis on kirjandus, vajas Pähkelile selgitamist kirjandusprofessori poolt," sõnas Gräzin ja viitas, et Pähkel küsis kohtusaalis kirjanduse olemuse kohta, kuna ei teadnud, millega on tegu.

Lisaks tahab Gräzin teada, miks prokuratuur tegeleb ühe kirjaniku taga ajamisega, kuid Tallinna linna kahtlase prügimajandusega mitte. "Ajakirjanduses on nendel nädalatel ilmunud arvukalt materjali näivalt korruptiivsete skeemide kohta Tallinna linna prügimajanduses ja ma olen Taavi Aasaga absoluutselt nõus: see on väga halb näivus. Kui palju tähelepanu on pühendanud prokuratuur selle skeemi uurimisele? Kui prokuratuur ajab taga ühte kirjanikku ja siinsamas kõrval on meil tegemist äärmiselt halvana näiva skeemiga, millega prokuratuur ei tegele, siis mul on õigus küsida: mis õigusega me maksame makse prokuratuurile? Mis õigusega prokuratuur suvaliselt tegeleb nende asjadega, mis talle meeldib, ja mis õigusega prokuratuur jätab ajalehed lugemata ja televiisori vaatamata?"

Riigikogu kodukorra seaduse järgi vastatakse arupärimistele esmaspäeviti kell 15 algavatel riigikogu istungitel.

Gräzin saatis samal teemal justiitsminister Urmas Reinsalule kirja prokuratuuri prioriteetide kohta, küsides, miks raisatakse aega ja raha kirjandusteose uurimiseks, kui mõnisada meetrit prokuratuurist eemal lokkab Tallinna linnavalitsuses korruptsioon.