Mullu kevadel alanud kohtuprotsess kuulutati suure osa ajast kinniseks. Esmakordselt lubati huvilised ja ajakirjandus saali alles tänavu märtsis. Protsess takerdus korduvalt. Näiteks saatis kohus Kenderi talvel psühhiaatrilisse ekspertiisi, mis tunnistas kirjaniku süüdivaks.

Prokurör Lea Pähkli sõnul kirjeldab Kender oma teoses korduvalt alla 14-aastaste laste julma seksuaalset kohtlemist. "Kas kirjandus või kunst? Sel pole tähtsust," viitas ta, et seaduse kohaselt on tegu lapspornograafiaga, mis on kuritegu.

Võimalik karistus süüdimõistmisel olnuks rahatrahv või kuni kolme aasta pikkune vanglakaristus. Pähkel taotles Kenderile karistuseks rahatrahvi 300 päevamäära ulatuses, 3939 eurot. Lisaks ka menetluskulud.

Harju maakohtu ametlik teade

Harju Maakohus kuulutas täna kohtuotsuse, millega mõistis õigeks lapsporno valmistamises, hoidmises ja teisele isikule kättesaadavaks tegemises süüdistatud Kaur Kenderi (45).

Kaur Kenderile oli esitatud süüdistus selles, et ta lõi 23.12.2014 eestikeelse pornograafilise kirjandusteose „UNTITLED12“, milles on korduvalt ja detailselt kirjeldatud alla neljateistaastaste laste julma seksuaalset väärkohtlemist ja laste tapmist seksuaalse väärkohtlemise käigus. Kenderit süüdistati eelnimetatud kirjandusteose avaldamises internetilehel nihilist.fm ning antud kirjandusteose hoidmises veebilehel ajavahemikul 23.12-31.12.2014, tehes selle nii kättesaadavaks teistele isikutele.

Kohus kuulutas otsuse resolutiivosa ja märkis selgituseks, et õigeksmõistev otsus tugineb semiootikaeksperdi ja asjatundjate poolt avaldatud arvamusele, et tegemist ei ole pornograafilise, vaid kirjandusliku teosega. Kohus määras, et Kaur Kenderi õigusabikulud, samuti muud menetluskulud, sh ekspertiisitasud jäävad riigi kanda. Kohus mõistis riigilt Kenderi kasuks välja kaitsjale kulunud 20 208 eurot ja ekspertide arvamusele kulunud 35 600 eurot. Süüteomenetluses tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks tuleb riigil Kenderile tasuda 500 eurot.

Edasikaebamise soovist tuleb kohtule teatada 7 päeva jooksul. Otsusele võib esitada apellatsiooni Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid