„Ma pole elu sees sellist jama näinud,“ nendib kohalik kalamees Huko Lumi, kelle sõnul on ilusa järve asemel nüüd surevaid kalu täis mudamülgas. Kalamehe sõnul on ei ole normaalne, et täpselt kahe riigi piiril asuv järv lubatud tühjaks lasta just kalade kudemise ajal – küll suures, aga see-eest madalas järves elavad kuni seitsme kilosed haugid ja kui veetase meetri võrra langeb, siis pole neil enam ruumi. „Kalad lähevad lolliks, neil pole enam kohta, kus olla,“ märkis kalamees, kelle sõnul on järveks paisutatud oja nii väike, et sealt ei pääse keegi minema. „See on katasatroof, tuli nii äkki,“ kirjeldab ta ja avaldab hämmastust, et keskkonnainspektsiooni ega ühtegi teist läbi helistatud ametiasutust ei näi käimas olev hävitustöö häirivat.

Teine naabruskonna inimene rääkis Delfile, et hetkel tassitakse järve surma vaakuvatest kaladest tühjaks. „Tõstavad mustades prügikottides autodesse, mullegi toodi siin üks tükk kolmekilose haugi küljest, küll ma juba tean,“ kirjeldab valvas pensionär väidetavate röövpüüdjate tegutsemist. „Röövpüük pidevalt käib ja kedagi ei huvita, sest see järv asub piiritsoonis.“ Tema väitel lubati järve veetaset alandada 30 sentimeetri võrra, aga tegelikkuses lasti veetase meetri võrra allapoole ja nüüd on metsaalused täis. Kuidas see kõik õige pea lehkama hakkab, võib vaid ette kujutada.

Pensionär räägib, et on püüdnud saada röövpüüdjate vastu abi kõikvõimalikelt asutustelt, kuid tulemusteta - piiritsoonis asuv veekogu ei huvitavat neid. Kohalikelt pälvib tema püüd loodust hoida vaid ähvardusi. Kõik, mis vaja, on kaks tikku, on talle öeldud.

Loodus taastub

Keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõunik Leili Tuul kinnitas, et tõesti tuli 3. mail inspektsiooni valvetelefonile 1313 kodanikult kaebus, et Vanigõjärv lastakse homme tühjaks ja kõik elusolendid hukkuvad ning 4. mail tuli samasisuline kordusteade. „Asjaolude täpsustamisel selgus, et Eesti-Vene piiril asuva Vanigõjärve Eesti-poolset osa on tõepoolest plaanis puhastada ja korrastada. Tööde teostamiseks on vajalik vee-erikasutusluba ja see on olemas, nii et tööd toimuvad seaduslikult,“ kinnitas ta.

Keskkonnaameti Lõuna regioon on väljastanud Insenerehituse AS-le vee erikasutusloa Võrumaal Vastseliina vallas Viitka küla ja Misso vallas Tserebi külas. „Vee erikasutusluba taotletigi sellepärast, et alandada paisjärves veetaset niivõrd, et oleks võimalik eemaldada järvest nii setted kui ka kännud ning korrastada tammid,“ sõnas ta ja selgitas, et selle eesmärk on parandada Vanigõjärvega läbival Eesti-Vene piirilõigul Politsei- ja piirivalveameti ametnike patrullimise ning reageerimise tingimusi.
Tuule kinnitusel kaalutakse taoliste keskkonnalubade välja andmisel võimalikke keskkonnamõjusid ja kindlasti oli see nii ka praegusel juhul. „Tööde teostamise ajal olukord looduses ilus ei ole, kuid olukord looduses taastub ja paisjärv täitub tööde lõppemise järel uuesti veega,“ lohutab ta.

Ebaseadusliku kalapüügi kohta inspektsioon aga tema sõnul saanud ei ole. „Meie sellist teadet ei ole saanud. Kui see nii on, siis rikkumise tuvastamisel alustab inspektsioon väärteomenetlust kalapüüginõuete rikkumise alusel. Kuna järv asub teedest kaugel ja piiritsoonis, siis sinna tõenäoliselt lihtsalt möödasõitjad ei satu, nii et massilist röövpüüki ei tohiks seal olla, aga meie inspektorid käivad kohapeal ära,“ lubas ta.