Propaganda puhul on kuldreegliks, et tähtis pole sõnumi tõeväärtus, vaid tõik, et see jätaks sihtgrupile mulje tõest. Reaalsuse moonutamises on Sputnikus palju näiteid. Täna on meedias laia kajastust leidnud see, et Olga Ivanova andis pronkssõduri juures Sputnikule intervjuu.

Nüüd nimetatakse Sputniku portaalis Ivanova suhtes tehtud kriitikat sõnavabaduse piiramiseks. "Propagandakanali (või sõnavabaduse?) vastased viskusid otsemaid Ivanovat sellise andestamatu "prohmaka" pärast hukka mõistma," kirjeldatakse seal. Esiti oli artikli pealkirjaks "Eesti "sõnavabaduse" järjekordne ohver Ivanova", praeguseks on seda veidi muudetud.

Artiklis kirjutatakse, et Ivanova ise ütleb: "Mõnes mõttes on kõik meediaväljaanded propagandakanalid, nii et selles mõttes ma vahet ei tee. Ma annan heameelega kõigile intervjuusid." Jäetakse samas mainimata, et seda ei öelnud Ivanova Sputnikule, vaid Delfile. Mida Ivanova täpsemalt Sputnikule rääkis, pole Sputniku eestikeelsel lehel mainitud. Venekeelsel lehel on öeldud, et Ivanova sõnas: "Me kõik mäletame sõja õppetunde, sest nad on kõige hirmsamad. Mina kui väikese lapse ema soovin, et valitseks rahu."

Sputnik viitab ka Yana Toomile, kes Facebookis Ivanovat kaitses. Toom kirjutas seal: "See on siis demokraatia uus tase - Olga Ivanova intervjuu sisu polegi tähtis, tähtis on selle toimumise fakt. Uskumatu. Ja teadmiseks niipalju, et endise ajakirjanikuna annan mina intervjuusid kõigile, kes küsivad, ja kavatsen seda teha ka tulevikus."

Toomi ja Ivanova vaated lähevad lahku erakonna juhi Jüri Ratase omast. Too kirjutas oma kommentaaris: "Sputnik ei ole sõltumatu meedia, vaid propaganda tööriist, mis ei järgi head ajakirjandustava, vaid avaldab edastatud sõnumeid sageli poolikul või kallutatud kujul. Euroopa Parlament on nimetanud Sputnikut oma resolutsioonis pseudouudisteagentuuriks. Olen korduvalt rõhutanud, et just neil põhjustel ei anna valitsuse liikmed ega riigiasutused Sputnikule intervjuusid. Edastasin täna telefonikõnes selle sõnumi ka riigikogu liikmele Olga Ivanovale."