Kohtumisel Meremäe, Värska ja Mikitamäe omavalitsusjuhtide ja elanikega oli peamiselt kõne all riigivalitsemise- ja haldusreform, lisaks arutati ettevõtluse arendamist ja teisi valdade jaoks tähtsaid teemasid.

Peaminister kinnitas vallajuhtidele valitsuse igakülgset tuge, et probleemid ja vaidlusküsimused saaksid kõiki pooli rahuldavalt lahendatud, kuid rõhutas, et kõige olulisem on teha jõupingutusi inimeste elukeskkonna parandamiseks.

„Valdade liitumine on kohaliku elu edasiviimiseks vajalik ning me ei tohiks unustada haldusreformi tegelikku eesmärki ja sisu, milleks on parandada Eesti inimeste elukeskkonda ja tõsta kohalike omavalitsuste võimekust. Soovin tunnustada kõiki omavalitsuste ühinemistel otseselt või kaudselt osalenuid, nii omavalitsustegelasi, -liite, planeerijaid, läbirääkijaid, aga ka kõiki aktiivselt kaasa mõtlevaid elanikke ja organisatsioone,“ sõnas peaminister ning lisas, et niivõrd suuri ja põhimõttelisi otsuseid saab ja tuleb alati langetada eeskätt kohapeal.

Peaminister Jüri Ratase ja riigihalduse minister Mihhail Korbi kokkusaamisel Setomaal paiknevate valdade juhtide, külavanemate, vanematekogu ja nulkade juhtidega oli põhiteemaks Setomaa valla moodustamine.

„Setomaa piirkonna näol on tegemist väga tugeva kultuurilise ruumiga. Omavalitsuste ühinemiste puhul on oluline rahva arvamus ja siinkohal on kohalike elanike ülekaalukas toetus Setomaa valla loomisele märgiline,“ ütles Ratas.

„Aasta alguses näitasid Meremäe, Mikitamäe ja Värska valla ning Misso valla Luhamaa nulga elanikud aktiivset huvi ja toetasid rahvaküsitluses ülekaalukalt Setomaa valla moodustamise ideed – seetõttu tegimegi valitsuses Setomaa valla loomise ettepaneku, mis võtab arvesse nii piirkonna kultuurilist eripära kui ka kohalike elanike soove,“ ütles riigihalduse minister Mihhail Korb. „Kohtusime täna omavalitsusjuhtidega, et tutvuda piirkonna praeguse olukorraga ja arutada selle edasisi arenguplaane. Kohtumine näitas, et liigume õiges suunas.“

Ennelõunal külastasid peaminister Ratas ja minister Korb pehmemööbli tootjat Antsla-Inno, kus ettevõtte juht Ari Lustila tutvustas firma tegevust ja tootmiskompleksi. Peaminister tunnustas ettevõtte juhte järjepidevate investeeringute eest ja Lõuna-Eesti juhtivaks tööstusettevõtteks tõusmisel ning rõhutas, et 200 inimesele tööd pakkuva firma panus kohaliku elu edendamisesse on olnud märkimisväärne. Lisaks arutati kohtumisel ekspordi kasvu võimalusi, edasisi investeeringuid ning Eesti ettevõtluskeskkonna teemadel.

Külastusel ettevõttesse Värska Vesi tutvus peaminister firma tootmistšehhiga. Firma juhi Urmas Jõgevaga arutati ekspordi suurendamise võimalusi lähiturgudel ja kaugemal ning kasvu soodustava maksusüsteemi üle. Peaminister Ratas kiitis ettevõtte pikaajalist panust Eesti spordikultuuri toetamisel.

Ringsõidu käigus väisas peaminister Ratas ka Otepää Gümnaasiumi, kus andis õpilastele ühiskonnaõpetuse tunni.