2. maist pikenesid aadressil Rahumäe tee 5a asuva jäätmejaama lahtiolekuajad kolme tunni võrra.

Jäätmejaam on avatud esmaspäeviti, laupäeviti ja pühapäeviti kella 10–18 ning teisipäeviti, kolmapäeviti, neljapäeviti kella 12–20. Tegemist on esimese jaamaga Tallinnas, mis on külastajatele avatud kaheksa tundi päevas.

Rahumäe jäätmejaam on üks populaarsemaid – tipphooaegadel külastab seda üle 200 inimese päevas. Samuti on sinna toodavad kogused Eesti ühed suurimad. Näiteks 2016. aastal toodi Rahumäe jäätmejaama kokku ca 3000 tonni tava- ja ohtlikke jäätmeid. Linna eesmärk on lahtiolekuaegade pikendamise abil pakkuda elanikele võimaikult mugavat teenust, muuta see veel rohkematele inimestele kättesaadavaks ja seeläbi vähendada risustamist linnas.

Esialgu on jaam kauem lahti sügishooajani. Uute opereerimislepingute sõlmimisel on järk-järgult kavas laiendada ka kõigi teiste jäätmejaamade lahtiolekuaegasid vähemalt kevadest sügiseni, mil nõudlus teenuse järgi kõige suurem.

Rahumäe jäätmejaamas võetakse linnaelanikelt tasuta vastu piiramatus koguses vanapaberit ja kartongi, pakendeid, toiduõli ja -rasva, vanametalli, komplektseid elektri- ja elektroonikaseadmeid, kasutuskõlblikku mööblit. Piiratud koguses saab tasuta üle anda kodumajapidamises tekkinud aia- ja haljastusjäätmeid (0,6 m3), kasutuskõlblikke riideid (0,6 m3), töötlemata puitu (1 m3), plastijäätmeid (1 m3), rehve (8 tk), betooni (1 m3), eelsorteeritud telliseid (1 m3), plaate ja keraamikatooteid (1 m3), lehtklaasi (1 m3), isolatsioonimaterjale (1 m3), kipsipõhiseid ehitusmaterjale (1 m3), ohtlikke jäätmeid. Kõik jäätmed tuleb jäätmeliigi põhiselt sorteerida eraldi.

Piirkogust ületavate jäätmekoguste eest tasuda vastavalt jäätmejaama hinnakirjale. Tasu eest saab üle anda sorteerimata ehitus- ja lammutusjäätmeid, tõrvapappi ja kõiki suuremõõtmelisi jäätmeid, mis tavakonteinerisse ei mahu (nt kasutuskõlbmatu mööbel, madratsid, vaibad jms). Ettevõtetele tasuta teenus ei kehti ja neil tuleb tasuda jäätmete üleandmise eest vastavalt hinnakirjale.